Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / „Зонта Интернешънъл“ обявява стипендия в размер на 5000 USD за жени, изучаващи икономически специалности

   

05.07.2023

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Жени на всяка възраст, изучаващи бизнес програма в областите: счетоводство; икономика; финанси; бизнес управление; бизнес технологии; информационни технологии; маркетинг; бизнес мениджмънт; управление на човешки ресурси; международен бизнес или предприемачество в акредитиран университет/колеж/институт, които демонстрират изключителен потенциал в образованието си и живеят или учат в регион на „Зонта“, са допустими кандидати.

Screenshot 2023-07-05 151722

Онлайн студенти също имат право да кандидатстват, ако са записани в акредитиран университет/колеж/институт.

Кандидатите трябва да бъдат поне във втората година на бакалавърска програма или в последната година на магистърска програма към момента на подаване на апликационната форма, в най-близкия до тях Зонта клуб (до място на пребиваване или до образование). Кандидатите трябва да са в процес на образование по време на изплащане на средствата за стипендията и не трябва да се дипломират преди април 2024 г.
Членове на Зонта Интернешънъл, като и техни роднини не могат да кандидатстват за стипендията.

Всички материали за кандидатстване трябва да бъдат изпратени в съответния Зонта Клуб преди крайния срок - 10 август 2023 г. Можете да намерите най-близкия до Вас Зонта клуб, като използвате клубния локатор или като изпратете имейл с Вашето име и информация за контакт до Международната централа на „Зонта Интернешънъл“ на адрес: programs@zonta.org

Апликационна форма може да бъде изпратена и на следните контактни данни: escargotbg@gmail.com, тел.: +359 879542562, Донка Петкова -Отговорник за стипендиите.

Изисквания към кандидатите:

  • Да изучават бизнес програма в акредитиран университет, поне втора година бакалавърска степен или последна година от магистърска степен. По време на кандидатстването да са в процес на редовно обучение;
  • Да изпратят удостоверение от съответния университет за потвърждение на степента и сроковете на образованието(стр. 7 на апликационната форма);
  • Не трябва да приключват образованието си до април 2024 г.;
  • Да докажат постигането на изключителни резултати в процеса на образованието си;
  • Да демонстрират амбиция и решителност да се развиват професионално в сферата на бизнес управлението и да заемат ръководни длъжности след приключване на образованието си;
  • Да представят една препоръка от преподавател в основната дисциплина на образованието си;
  • Една препоръка от работодател, ако е приложимо; академичен съветник или съветник в областта на доброволчеството;
  • Да представят есе от 500 думи, което ясно дефинира амбициите за развитие, ясни професионални цели за ръководни позиции в бизнеса, както и по какъв начин стипендията ще помогне за изпълнението на тези цели;
  • Официално преведени на английски език академични справки от всички преминати степени на образование, с обяснение на скалата на оценяване, задължително от настоящата степен. Неофициални справки, незаверени от ученото заведение и непроведени от лицензиран преводач, няма да бъдат разглеждани.
Screenshot 2023-07-05 152156

Програмата работи на ниво Зонта Клуб, дистрикт/регион и на международно ниво, като всяка година предоставя 37 международни стипендии от 5000 щатски долара всяка. Всеки дистрикт/регион има право да изпрати една кандидатура за международна оценка, като петте най-големи дистрикта, в един от които е и България, може да изпрати две кандидатури.

„Зонта Интернешънъл“ вярва в равенството между половете, и затова през 1998 година създава образователната програмата „Стипендия за жени в бизнеса на Джейн М. Клаусман (JMK)“, която подпомага жените, изучаващи бакалавърска и магистърска степен по управление на бизнеса. Програмата цели преодоляване на бариерите и неравенството между половете от класната стая до заседателната зала. От 1998 г. „Зонта“ е предоставила 713 стипендии на обща стойност US $1.8 милиона на 559 жени от 69 страни, от които три международни и една дистрикт, както и на жени от България.

Официална страница на Стипендията