Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Започна Националният конкурс за студенти „Млад одитор”

   

06.03.2024

 

През месец март 2024 г. стартира тринадесетото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”.

Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), съвместно с одиторски дружества Ейч Ел Би България и Захаринова Нексиа. Петчленно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат финансови награди, финансиране на обучение в образователна степен в избрано от тях висше училище в България и едномесечни стажове в компаниите организатори. За други двама участници, предложили оригинален подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение.

млад одитор_ 2024_1200-1200px

Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаването на ролята на одита в обществото.

Конкурсът е адресиран към студентите, обучаващи се в професионалното направление „Икономика“, от всички университети и колежи в България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение.

Повече информация за конкурса.

Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторската професия и да ги стимулира да придобият повече знания в тази област, както и да подчертае ролята на одита в бизнеса и обществото като цяло.

Конкурсът се провежда в три етапа:

1. Първи етап – Регистрация. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира тук.

Начало – 05 март 2024 г.

Край – 01 април 2024 г.

2. Втори етап – Решаване на тест. Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник разполага с 30 минути и един опит в рамките на периода, за да реши теста. След изтичане на времето, тестът автоматично се затваря. Решилите успешно теста преминават към трети етап.

Начало - 03 април 2024 г.

Край - 01 май 2024 г.

3. Трети етап – Решаване на казус по одит. На сайта се публикува казус по одит. За решаването му студентите имат на разположение два часа.

Начало – 09 май 2024 г. Край – 02 юни 2024 г.

Петчленно жури извършва класиране след приключване на третия етап и определя тримата участници, класирани съответно на първо, второ и трето място. Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди за класираните на четвърто и пето място.

На официалната церемония по награждаването са поканени всички студенти, които успешно са преминали първия етап и са решавали казуса, както и партньори на организаторите.

След церемонията имената на спечелилите ще бъдат публикувани и на сайта на събитието.

Организатори и партньори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси, „Ейч Ел Би България“, „Захаринова Нексиа“, Сметната палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори, Институт на дипломираните експерт – счетоводители в България.