Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Стартира конкурс „Млад предприемач в науката“ 2024

   

15.02.2024

За трета поредна година Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“ организира конкурс „Млад предприемач в науката“. През 2024 година той ще се проведе съвместно със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.

417509100_698632245798717_2575111571550121270_n

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През тази година участниците в конкурса ще имат възможност да кандидатстват на два етапа.

  • Първият етап на конкурса приключва на 1 април 2024 г. Участниците, подали заявка за участие до тази дата, ще имат възможност да работят заедно с ментори от Стопанския факултет на СУ за подобряване на своите проекти през месеците април и май 2024 г.
  • Вторият етап на конкурса приключва на 15 септември 2024. Това е крайният срок за подаване на заявка за участие. Участниците, подали заявка за участие до тази дата, ще се включат директно в надпреварата, но няма да имат възможност да работят с ментор от Стопанския факултет на СУ за подобряване на своите проекти.

Задължително условие за участие в конкурса е кандидатите да представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка за участие в един от двата срока – до 1 април 2024 г. или до 15 септември 2024 г.

Допълнителна информация:

Подаването на заявки за участие в първия етап на конкурса не е задължително условие за участие в него. Менторите няма да бъдат членове на експертното жури. Участието в този конкурс не ограничава кандидатите за участие в други конкурси.

Важни срокове за конкурса:

  • 1.04.2024 г.: Подаване на заявки за участие в първия етап на конкурса;
  • април – май 2024 г.: Работа на кандидатите с ментор от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за подобряване на подадените проекти;
  • 15.09.2024 г.: Краен срок за подаване на заявка за участие в конкурса (край на втория етап на конкурса);
  • 21.10.2024 г.: Разглеждане на всички подадени заявки от двата етапа на конкурса, оценяването им от експертно жури и селектиране на максимум 5 номинации, които ще бъдат допуснати до събеседване с експертното жури;
  • 24.10.2024 г.: Уведомяване на допуснатите до събеседване с експертното жури максимум 5 номинирани проекта;
  • 28.10.2024 г. Устна присъствена защита на номинираните кандидатури пред експертно жури, на която кандидатите трябва да запознаят членовете на комисията с проекта си и да представят вижданията си за възможностите за реализирането и функционирането му. По време на присъствената защита кандидатите могат да използват предварително подготвени презентации.
  • 28.10. – 05.11.2024 г. Заседание на експертното жури, класиране на победителите в конкурса „Млад предприемач в науката“ 2024. Първите три отличени проекта ще получат покана за представяне на разработката си на форума за насърчаване на студентското и младежко предприемачество в България - „Европейски ден на предприемача 2024“.
  • ноември 2024 г.: Награждаване на победителите в конкурса „Млад предприемач в науката“ 2024 по време на ежегодния форум за насърчаване на студентското и младежко предприемачество в България - Европейския ден на предприемача – 2024 г.

Процедура за провеждане на конкурса

Участниците в конкурса „Млад предприемач в науката“ следва да изпратят заявка за участие до организатора в рамките на един от посочените два етапа на конкурса. Заявката за участие се изпраща на kgeneva@tto.uni-sofia.bg

Награден фонд

Комисията ще присъди три награди. Първа награда в размер на 10 000 лева за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива – „Млад предприемач в науката”. Класираният на второ място ще получи награда в размер на 5 000 лева, а третият в конкурса ще получи награда в размер на 3 000 лева.

Паричните награди са предназначени за финансиране изпълнението на бизнес идеята, научната обосновка и потенциала за реализация на спечелилите участници в конкурса „Млад предприемач в науката“ 2024.