Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Институтът на дипломираните експерт-счетоводители обявява конкурс за стипендии

   

28.02.2024

 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) ще връчи две стипендии на името на проф. Димитър Добрев и на името на проф. Станчо Чолаков. Всяка стипендия ще бъде в размер на 1000 лв.

Screenshot 2024-02-28 170736

Стипендиите са учредени за отлични студенти във всички форми на обучение (редовно, задочно и дистанционно) в степен „магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит. По този начин ще бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи и постижения.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурса;
  • Кратка автобиография на български език;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение, издадено от съответното висше училище, за удостоверяване на успеха от обучението и редовната форма на обучение.

Ако кандидатите притежават копия на документи за удостоверяване на академичните постижения, участия в научни форуми или в студентски и неправителствени организации, могат да ги приложат към заявлението.

Срокът за подаване на документите е 01.04.2024 г. на адрес ИДЕС, гр. София, ул. „Искър“ 22 или на имейл: ides@ides.bg