Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези - февруари 2017 г.

   

17.02.2017

 

Катедра Икономика

 

МП „Приложна икономика“

Защитата ще се състои на 28 февруари 2017 от 9 ч. в зала 524

 

Катедра Стопанско управление

 

МП „БА-Стратегическо управление“ и „БА- Развитие на човешките ресурси“

Защитата ще се проведе на 28 февруари 2017 от 9 часа (за програмите на български език) в зали 300, 304 и 416

МП „БА-Стратегическо управление“ и „БА- Развитие на човешките ресурси“ – на англ. език

Защитата ще се проведе на 28 февруари 2017 от 14 часа в зала 304.

 

Катедра Икономика и управление на отраслите

 

МПИкономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, „Икономика и управление на сгради и съоръжения“, „Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване“, „Икономика и управление на туризма“, „Управление на иновациите в публичния сектор“, „Икономика и управление на публичния сектор“, „Икономика и управление на здравеопазването“

Защитата се състои на 21 февруари 2017 г. от 9.00 ч. в Стопански факултет в зали 300 и 304.

МП „Статистика и финансова иконометрия“, „Управленски информационни системи“, „Актюерство и управление на риска“

Защитата ще се състои на 20 февруари 2017 от 9 ч. в зала 200

 

Катедра Финанси и счетоводство

 

Магистърска програма „Финанси и банково дело“

Защитата ще се състои на 27 февруари 2017 от 9 ч. в зала 200

МП Счетоводство и контрол

Защитата ще се състои на 24 февруари 2017 от 9 ч. в зала 304