Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Лекции по „МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС ПРАВО“ на английски език, 3 ECTS сряда 16:00-18:00 часа, зала 308

   

22.02.2017

 

Информация за студентите в бакалавърските и магистърските програми

 

Лекции по „МЕЖДУНАРОДНО БИЗНЕС ПРАВО“ на английски език, 3 ECTS

сряда 16:00-18:00 часа, зала 308

A. David Austill, J.D., LL.M., M.B.A., C.P.A.

Visiting Fulbright Scholar

Professor of Accounting and Business Law

Union University, Jackson, Tennessee, U.S.A.

 

Курсът е ориентиран към широк кръг участници – студенти в магистърска степен, но и бакалаври ІІІ и ІV курс на обучение. Основно внимание в рамките на курса ще бъде обърнато на редица актуални въпроси на международната търговия и търговско право, облигационното право на търговски сделки и продажби, решаване на спорове с участието на страни от различни националности, оформяне на документи, международни превози, акредитиви, заетост и трудови въпроси, алтернативни средства за правене на бизнес в чужбина; въпроси на конкуренцията, наличието на корупция и подкупи в международния бизнес.