Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / SCHOLARNET: Възможности за финансиране на млади учени, докторанти, пост-докторанти и хабилитирани преподаватели

   

14.02.2021

 

 

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в рамките на проект SCHOLARNET (www.scholarnet.eu), обявява възможност за подкрепа на млади учени, докторанти и пост-докторанти (с предимство), както и на хабилитирани преподаватели от Стопанския факултет, за:

  • осъществяване на публикационна дейност (подкрепа до 390 евро за публикация с отворен достъп);
  • участие в конференции (до 1100 евро / кандидат / конференция);
  • участие в семинари (до 900 евро / кандидат / семинар).

 

Вижте повече на www.scholarnet.eu за възможностите за финансиране и формулярите за участие.

 

scholarnet-banner

 

SCHOLARNET е двугодишен проект с финансова подкрепа от програмата „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката и в партньорство с Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines и Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg и има за цел да повиши изследователският капацитет и видимостта на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в световната научна общност.

Имат право да кандидатстват за подкрепа студенти, докторанти и преподаватели в Стопанския факултет.

В случаите, в които кандидатите са на основен трудов договор в друга организация, първата афилиация при публикацията трябва да бъде на Стопанския факултет.

 

Кандидатурите се разглеждат редовно (поне 1 път месечно) по реда на постъпване.

 

Вижте повече на www.scholarnet.eu за възможностите за финансиране и формулярите за участие.