Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET / Новини от SCHOLARNET / SCHOLARNET: Конкурс за изготвяне на проучване на добри практики, надграждащи научния и административен капацитет на университетски структури

   

21.02.2022

 

В рамките на проект SCHOLARNET се обявява конкурс за аналитичен документ, който да представи набор от добри практики за надграждане на научния и адиминстративен капацитет на университетски звена.

Кандидати за конкурса могат да бъдат млади учени, докторанти, афилиирани към Стопанския факултет.

Необходимите документи (молба и мотивационно писмо) се изпращат до scholar.net@feb.uni-sofia.bg в срок не по-късно от 06 март 2022 г.

scholarnet-banner

SCHOLARNET е двугодишен проект, който се реализира с финансова подкрепа от програмата „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката и в партньорство с Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines и Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg и има за цел да повиши изследователският капацитет и видимостта на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в световната научна общност.