Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Ас. Ирена Младенова

   

 

Ас. Ирена Младенова е асистент в Стопанския факултет, катедра Стопанско управление, където води упражнения по Маркетинг, Управление и развитие на нови и малки фирми, Организационна промяна и развитие, Национална и организационна култура и др.

 

Ас. Ирена Младенова има опит в неправителствения сектор, публичния и частния сектор.

 

Интересите ѝ са в областта на управлението на промяната в организациите и организационното развитие, предприемачеството, иновациите, маркетинга.

 

Списък на публикациите