Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Новини - Катедра Статистика и иконометрия / На вниманието на колегите магистранти от магистърската програма "Статистика, иконометрия и актюерство": избор на специализация

   

15.01.2015

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ МАГИСТРАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „СТАТИСТИКА, ИКОНОМЕТРИЯ И АКТЮЕРСТВО”

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

 

За целта е нужно да попълните до 20 февруари 2015 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: bpelova@gmail.com.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Специализация “Статистика и финансова иконометрия”

2. Специализация “Актюерство и управление на риска”

 

Информацията относно профилиращите специализациии можете да намерите в учебния план на специалността.

 

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

 

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет не по-рано от 27 февруари 2015 г.

 

За допълнителни въпроси се обръщайте към научния секретар на катедра Икономика д-р Боряна Богданова на адрес bpelova@gmail.com.