Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Услуги за студенти / Новини / Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“ за академичната 2023/2024 г.

   

18.10.2023

 

Стипендията е в размер на 500 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, имат завършен най-малко ІІІ курс и успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

Screenshot 2023-10-18 163734

До 24 ноември 2023 г. кандидатите представят: 1. Информационна карта може да бъде изтеглена оттук 2. Уверение за записан зимен семестър на академичната 2023/2024г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка; 3. Есе на тема „Изкуствен интелект, дигитално банкиране. Предизвикателство или нови хоризонти пред търговските банки?" в размер до 5 страници (1800 знака на страница).

Документите и есето (на хартиен и електронен носител) се изпращат по пощата на адрес: София 1000, бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, служебен вход, за фондация „Атанас Буров”, за конкурса за стипендия „Дамян Балабанов”. Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани. Краен срок за получаване на документите – 17:00 ч. на 24 ноември 2023 г.

Критериите за оценка на есето:

  • идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
  • самостоятелност на изложението- 20 точки;
  • убедителност на изложението – 20 точки;
  • оригиналност на стила и подхода – 10 точки;
  • виждане на развитието на коментираната проблематика – 10 точки.

В периода 1 -10 декември 2023 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София. За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове. Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването. Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 15 декември 2023. За информация на телефон 02-811 6433; 02-811 6434, 0899 16 55 98 или на fnburov@postbank.bg, fmburov@gmail.com.