Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Полезна информация за студенти / Конкурс за стипендия „Дамян Балабанов“

   

12.10.2021

 

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които се обучават:

  • редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
  • имат завършен най-малко ІІІ курс;
  • успех от цялото следване не по-малко от много добър 5,00.

 

До 30 ноември 2021 г. кандидатите представят:

1. Информационна карта може да бъде изтеглена www.atanasburov.org, секция „Конкурси”

2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2021/ 2022г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

3. Есе на тема "Кои фактори ускориха глобалната инфлация. Временно ли е влиянието им, какви са очакваните последици за световната икономика." в размер до 5 страници (1800 знака на страница).

 

Забележка:
Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.

Документите и есето (на хартиен и електронен носител) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.

Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.

Краен срок за получаване на документите: 30 ноември 2021 г.

 

Критериите за оценка на есето:

  • идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
  • самостоятелност на изложението – 20 точки;
  • убедителност на изложението – 20 точки;
  • оригиналност на стила и подхода – 10 точки.

 

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 15 декември 2021

За информация на телефон 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg, fnburov@gmail.com

orig-orig-stipendii