Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / BILLA Bulgaria Ltd./Билла България ЕООД

   

 

Търсиш носи предизвикателства и кариерно развитие, нови знания в областта, в която искаш да се развиваш - заповядай на нашия виртуален портал, за да ти разкажем повече за възможностите, които предоставяме! Очакваме те!

0001

BILLA България е първата международна верига, стъпила на българския пазар преди повече от 20 години. Търговската верига присъства в 39 града в страната с общо 132 магазина като продължава активно да разширява мрежата си, за да посреща все повече български потребители и техните очаквания за висококачествени продукти на достъпни цени. Компанията осигурява работа и конкурентно възнаграждение на повече от 4500 души, което я превръща в един от най-големите работодатели в страната. BILLA България вече 10 години развива стажантската програма, с която подготвя млади професионалисти за един от най-динамично развиващите се сектори – този на бързо-оборотната търговия, утвърждава дуалното обучение като практичен формат за професионално ориентиране, както и налага модерни практики за onboarding на нови служители, менторски програми и програми за кариерно развитие и стимулиране. Мотивиращо възнаграждение, широк пакет социални придобивки и позитивната работна среда са допълнителните стимули за работещите в компанията, които са нейният най-ценен капитал.

Интернет страница на компанията: https://www.billa.bg/

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.jobs.bg/company/10385

 

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYwOGIyMjYtZjliZC00M2JjLTkyNjYtNWZlZjk5YjZkZWM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7bb7e76-7146-4e21-9753-14eb449f3447%22%2c%22Oid%22%3a%226cd6bc7a-4f01-49ff-9141-bd6552139885%22%7d

Лице, представляващо компанията: Зорница Гащарова, Z.Gashtarova@billa.bg, 0878682105

 

 

Данни за връзка с представител на компанията: Зорница Гащарова, Z.Gashtarova@billa.bg, 0878682105