Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / КАНДИДАТСТВАНЕ в Стопанския факултет

   

[ПРИЕМ БАКАЛАВРИ] [ПРИЕМ МАГИСТРИ] [ПРИЕМ ДОКТОРАНТИ] [ПРЕХВЪРЛЯНЕ]

 

Предварителен прием в магистърските програми по Счетоводство и одит - 14 юни 2018 г. от 17,30 ч. в зала 417, в сградата на Стопанския факултет

 

Следваща кампания по прием във всички останали магистърски програми на Стопанския факултет: предварителни изпити - юли 2018, редовна кандидатстудентска сесия - септември 2018

 

 

За допълнителна информация: тел. 0878 437 462

 

ОБЛЕКЧЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ на Стопанския факултет!

 

Информация за ГОДИШНИТЕ ТАКСИ можете да намерите на сайта нa СУ

 

FEBA-Intake2017

 

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ:

В Стопанския факултет се приемат студенти в две бакалавърски специалности:

Икономикa и финанси и
Стопанско управление

 

В рамките на специалност Икономика и финанси се формират групи с английски и с френски език. Квотите за прием на студенти с всеки един от двата езика са отделни и независими.

В рамките на специалност Стопанско управление се формират групи с английски, с немски и с френски език. Квотите за прием на студенти с всеки един от трите езика са отделни и независими.

 

За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси и Стопанско управление в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език;

или

- успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език;

или

- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF

за френски език: DELF / DALF.

или

- сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

 

Студентите постъпват в бакалавърските програми с приемен изпит по математика ("Първо равнище" или "Второ равнище") ИЛИ резултати от държавен зрелостен изпит по математика.

 

Образователно-квалификационната степен “бакалавър” се получава след 4-годишно обучение.

 

Подаване на документи:

от 19.02. до 09.03.2018 г. (без неделните дни) в Информационния център на Ректората.

 

График на провеждане на предварителните и редовните кандидат-студентски изпити

 

Балообразуване за специалност Икономика и финанси

Балообразуване за специалност Стопанско управление

 

Студентите, приети с френски език, се включват в програмата на съществуващия консорциум между Стопанския факултет на Софийския университет и унверситетите в Бордо, Лил, Монпелие и Ница. В рамките на това сътрудничество, редица дисциплини от учебния план за специалност стопанско управление се преподават на френски език от професори, гостуващи от изброените университети. Българо-френският консорциум получава активна подкрепа от Културния институт при посолството на Франция в София. В края на следването се издават двойни българо-френски дипломи.

Студентите, приети с немски език, се включват в програмата на съществуващия консорциум между Стопанския факултет на Софийския университет и унверситетите в Кьолн, Лайпциг, Заарбрюкен и Ерланген-Нюрнберг. В рамките на това сътрудничество, редица дисциплини от учебния план за специалност стопанско управление се преподават на немски език от професори, гостуващи от изброените университети.

 

Страница на Стопанския факултет за кандидат-студенти: facebook.com/join.economics

 

Често задавани въпроси:

Тук можете да намерите отговорите на някои въпроси, които сте ни задали досега. Нови запитвания можете да изпратите на e-mail адрес info@feb.uni-sofia.bg

1. Образуване на състезателния бал (справочник на СУ)

2. Бройките за прием по предложение към Ректората са 115 за „Стопанско управление” (60 с английски, 30 с немски и 25 френски) и 50 за „Икономика и финанси” (40 с английски и 10 с френски език).

3. Квоти по пол за приема има и те са 50% : 50% – момичета : момчета.

4. За стажантските програми се грижи Кариерният център на Стопанския факултет.

5. Справка за минималните балове от предишни години можете да направите тук. Обърнете внимание, че баловете за предходни години не са надежден ориентир за настоящата кандидатстудентска кампания, тъй като при формирането им играят роля фактори като брой кандидати за дадената специалност, общо ниво на представяне и др.

6. Няма задочна форма на обучение на бакалавърско ниво.

7. За международната дейност на факултета (Програма "Еразъм") можете да се информирате тук.

8. Когато попълвате документи, при подреждането на желанията ви за специалности избягвайте да поставяте "резервните" варианти между специалностите, които са от най-голям интерес за вас. Например: най-желаните от вас специалности са Икономика и Стопанско управление, вие обаче попълвате в документите "1. Специалност Стопанско управление, 2. Специалност ХХХ, 3. Специалност Икономика и финанси". Класирате се в специалност 3. В този случай дори на следващи класирания да имате достатъчен бал за специалност 1, е възможно да не успеете да "прескочите" специалност 2, тъй като нейният бал е по-висок от вашия.

9. Още за Кандидатстудентска кампания можете да прочетете от сайта на СУ в рубриката "Прием".

10. Информация за възможностите за придобиване на езикови сертификати: IELTS, Cambridge English, Oxford Test of English, DaF

 

 

ОБЛЕКЧЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА!

 

Уважаеми кандидати, приемът в магистърските програми на Стопанския факултет вече е значително облекчен. Приемът ще става САМО въз основа на успех от дипломата и УСТНО СЪБЕСЕДВАНЕ.

 

Изключение – кандидатите, които кандидатстват за места, субсидирани от държавата (държавна поръчка) ще трябва да положат и писмен изпит-тест по специалността.

 

ПОВЕЧЕТО ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТА ВЕЧЕ СА С НАМАЛЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ - 2 СЕМЕСТЪРА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ И 4 СЕМЕСТЪРА ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ!

 

ВНИМАНИЕ! Документи за участие в класирането се подават задължително през септември, независимо дали използвате за класирането си резултати от предварителните изпити или се явявате по време на редовната кандидат-студентска кампания.

 

СПРАВОЧНИК ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА 2017/2018 г.

Информация за ГОДИШНИТЕ ТАКСИ можете да намерите на сайта нa СУ

 

 

Предварителен прием в магистърските програми по Счетоводство и одит - 28 март 2018 г., 17:30 ч., зала 417, в сградата на Стопанския факултет

 

Следваща кампания по прием във всички останали магистърски програми на Стопанския факултет: предварителни изпити - юли 2018, редовна кандидатстудентска сесия - септември 2018

 

За допълнителна информация: тел. 0878 437 462

 

 

А Р Х И В 2017

(очаквайте датите за предварителни и редовни изпити за уч. 2018/2019)

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ: Бизнес-администрация - Стратегическо управление; Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси; Управленски информационни системи; Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на публичния сектор, Дигитален маркетинг

 

В тези програми могат да кандидатстват само лица притежаващи бакалавърска или магистърска степен в областта на стопанското управление или икономиката.

 

Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата полагат изпит – писмен тест и изпит – устно събеседване, който има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им. Кандидатстващите за обучение в платена форма се явяват само на устно събеседване.

Кандидатстващите за магистърската програма „Управленски информационни системи“ се явяват и на изпит-тест, за проверка на компютърната грамотност (само през месец септември) - 11.09.2017 (понеделник), 13:00-14:00 в зала 300.

За да бъдете допуснати в залата за изпит трябва да представите документ за самоличност и документ за платена такса за изпит (изпити).

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ: Бизнес-администрация - Стратегическо управление; Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси; Управленски информационни системи; Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на публичния сектор, Дигитален маркетинг

 

В тези програми могат да кандидатстват лица притежаващи бакалавърска или магистърска степен извън областта на стопанското управление или икономиката. Обучението се осъществява само в платена форма. Кандидатстващите за магистърските програми за неспециалисти се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им.

Кандидатстващите за магистърската програма „Управленски информационни системи“ се явяват и на изпит-тест, за проверка на компютърната грамотност (само през месец септември) - 11.09.2017 (понеделник), 13:00-14:00 в зала 300.

За да бъдете допуснати в залата за изпит трябва да представите документ за самоличност и документ за платена такса за изпит.

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИАЛИСТИ И ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ: Бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език) и Бизнес-администрация – развитие на човешките ресурси (на английски език) .

 

Кандидатстващите за тези магистърски програми се явяват само на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им.

 

Събеседването се провежда на английски език!

 

За да бъдете допуснати в залата за изпит трябва да представите документ за самоличност и документ за платена такса за изпит.

 

 

ПРИЕМ в магистърските програми в направление ИКОНОМИКА

 

За кандидат-магистри с бакалавърска диплома по Икономика или Стопанско управление ("специалисти"):

Изпит по ИКОНОМИКА (за следните магистърски програми: Приложна икономика; Финанси и банково дело; Статистика, иконометрия и актюерство; Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - с прием през септември и февруари всяка година; Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian; Икономика и право

 

Тематичен въпросник (конспект) и литература за подготовка можете да намерите в Справочника за магистърските програми

 

Моля заявявайте явяване на адрес masters@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език ще получат мейл/обаждане с уточнение на конкретния час на провеждане на интервю.

 

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ИКОНОМИКА И ПРАВО“

За повече информация, моля, обръщайте се към ас.д-р Милен Велушев, e-mail: mvelushev@abv.bg, тел:0 888 509 516

 

За канидати за програмите Счетоводство и одит и Корпоративно счетоводство със секторна специализация (специалисти):

 

Информация за приема в магистърската програма "Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)"

 

Информация за приема в магистърската програма "Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian"

 

За кандидат-магистри с друга бакалавърска диплома (нестопанска специалност) ("неспециалисти"):

Прием в направление ИКОНОМИКА (за следните магистърски програми: Приложна икономика; Финанси и банково дело; Статистика, иконометрия и актюерство; Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - с прием през септември и февруари всяка година

 

Събеседването има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите и не изисква подготовка с помощта на специализирана литература. Необходимо е кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

 

За канидати за програмите Счетоводство и одит и Корпоративно счетоводство със секторна специализация (неспециалисти):

 

Информация за приема в магистърската програма "Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)"

 

 

За допускане до явяване на изпити кандидатът трябва да представи на входа на залата квитанция за платена такса (30 лв. за всеки изпит).

 

Таксите за кандидат-магистърските изпити за учебната 2017/2018 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • В брой в касата на Стопанския факултет – етаж 4, стая 408

Приемно време – 9.00 – 12.00 и 13.00 – 16.00 ч.

 • С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

 

Българска народна банка централно управление

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена на обучаващия се

ЕГН (на обучаващия се)

Стопански факултет – задължително се вписва

КСК - магистри

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 

 • В касите на Ректората – Паричен салон - Северно крило IV етаж (входът от ул.”Шипка”)

 

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА НОСИ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити – 30 лв. за всеки изпит

 

 

 • С въпроси се обръщайте към г-жа Десислава Лещарова, инспектор Учебна дейност, на адрес: desi@feb.uni-sofia.bg

 

 

НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ОТ 2017 Г.

 

 

НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СЧЕТОВОДСТВО ОТ 2016 Г.

Магистърска програма Счетоводство и одит – програмата е акредитирана от Асоциацията на сертифицираните счетоводители (The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).

Магистърска програма Счетоводство и одит (неспециалисти) - програмата е акредитирана от Асоциацията на сертифицираните счетоводители (The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).

Магистърска програма Корпоративно счетоводство със секторна специализация

Магистърска програма Корпоративно счетоводство със секторна специализация (неспециалисти)

Информация за програмите

Информация за кандидатстване в магистърските програми за учебната 2018/2019 г.

 

НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА:

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

 • Магистърска програма Финансов мениджмънт – на английски език (съвместно с Университет Бордо, Франция) – 3 семестъра
 • Магистърска програма Финансов мениджмънт – на английски език (съвместно с Университет Бордо, Франция) – за неикономисти - 3 семестъра

(повече информация за програмата)

 

Прием на кандидат-магистри по МП "Финансов мениджмънт"

 

Предварителен: до 11 юли 2017 г., документите се приемат от г-жа Лили Димитрова , същите да се изпратят по мейл на yovoganm@yahoo.fr

Редовен прием: до 14 семтември 2017 г., приемане на документите по време на кампанията и по мейл yovoganm@yahoo.fr

Събеседване: 15 септември 2017 г., 09.00 ч., зала 417 (включително, и за предварително приетите документи)

Допълнителен прием до 29 септември 2017 г.

Събеседване: 30 септември 2017 г.

 

Процедурата по кандидатстване включва подаването на документи, и устно събеседване на английски език.

Събеседването ще се проведе в началото на месец октомври в Стопанския факултет и ще обхване мотивацията, познанията по икономика, финанси или счетоводство и английски език.

 

Документите, които следва да подадете, са:

1. заявление за явяване на изпити - за специалисти/неспециалисти/професионален бакалавър (по образец);

2. автобиография;

3. мотивационно писмо;

4. копие на диплом от завършено висше образование (бакалавър или магистър) или академична справка за семестриално завършилите бакалавърска степен кандидати

5. квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити;

 

Обучението е само на английски език, като повечето от преподавателите са от чужбина. Успешно завършилите получават ДВЕ национални дипломи:

– магистър по финансов мениджмънт от университет „Бордо“;

– магистър по финансов мениджмънт от СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 • МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian

(повече информация за програмата)

 

Процедурата по кандидатстване включва подаването на документи и самостоятелна писмена разработка, базирана на теоретичен и/или емпиричен анализ в областта на икономиката по избрана от тях тема.

 

Документите, които следва да подадете, са:

1. заявление за явяване на изпити - за специалисти/неспециалисти/професионален бакалавър (по образец);

2. документ за владеене на английски език;

3. мотивационно писмо;

4. копие на диплом от завършено висше образование (бакалавър или магистър).

5. квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити;

 

Подробна информация за процедурата за кандидатстване в магистърската програма "Приложна иконометрия и икономическо моделиране, на англ. език (Applied Econometrics and Economic Modelling) – с подкрепата на Experian"

 

 • Магистърска програма Бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език) – 2 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – стратегическо управление – за неспециалисти (на английски език) - 4 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – за неспециалисти (на английски език) – 4 семестъра
 • Магистърска програма Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси (на английски език) – 2 семестъра

Информация за програмите:

Business Administration - Strategic Management (in English)

Business Administration - Human Resources Development (in English)

 

Процедурата по кандидатстване включва подаването на документи, писмен изпит на английски език и устен изпит-интервю.

Документите, които следва да подадете, са:

 1. заявление за явяване на изпити - за специалисти/неспециалисти (по образец);
 2. автобиография;
 3. документ за владеене на език (ако е наличен);
 4. копие на диплом от завършено висше образование (бакалавър или магистър).
 5. квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити.

 

Специалисти:

Изпитът има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите. Изисква известна предварителна подготовка, с помощта на специализирана литература, както и кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

Тематичен въпросник (конспект) и литература за подготовка можете да намерите в Справочника за магистърските програми

Интервюто проверява мотивацията, квалификацията, интересите на кандидата.

И изпитът, и интервюто, се провеждат на английски език.

 

Не-специалисти:

Изпитът има за цел да провери общата икономическа/управленска култура на кандидатите и не изисква подготовка с помощта на специализирана литература. Необходимо е кандидатите да са запознати с някои от актуалните икономически проблеми в страната и чужбина и да могат да изразят аргументирано мнение.

Интервюто проверява мотивацията, квалификацията, интересите на кандидата.

И изпитът, и интервюто, се провеждат на английски език

 

Подаване на документи за кандидатстване Подаването на документи за кандидатстване в Магистърските програми по „Бизнес администрация – Стратегическо управление“ и „Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси“ на английски език се извършва в Стопански факултет. Допълнително ще бъде обявен график на интернет страницата на Стопански факултет. С въпроси по кандидатстването се обръщайте към г-жа Десислава Лещарова, испектор Учебна дейност, на адрес: desi@feb.uni-sofia.bg.

 

 

 

III. Таксите за кандидат-магистърските изпити за учебната 2017/2018 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • В брой в касата на Стопанския факултет – етаж 4, стая 408

Приемно време – 9.00 – 12.00 и 13.00 – 16.00 ч.

 • С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

Българска народна банка централно управление

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена на обучаващия се

ЕГН (на обучаващия се)

Стопански факултет – задължително се вписва

КСК - магистри

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 • В касите на Ректората – Паричен салон - Северно крило IV етаж (входът от ул.”Шипка”)

 

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА НОСИ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Квитанция за платена такса за кандидат-студентски изпити – 30 лв. за всеки изпит

 

Информация за годишните такси можете да намерите на сайта нa СУ

 

 

Необходими документи за кандидатстване!

 

 

Магистърските програми на Стопански факултет във Facebook: facebook.com/feba.masters (въпроси и отговори)

 

 

 

ПРИЕМ ДОКТОРАНТИ:

 

Подробна информация за приема на докторанти в Стопанския факултет