Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Иновенчър състезания / Иновенчър - отворени конкурси / Мастър Клас за млади предприемачи от област Кърджали

   

20.10.2023

 

Мастър Клас за млади предприемачи от област Кърджали

 

Краен срок за кандидатстване: 25 ноември 2023 г.

Мастер Клас на ОББ и Стопански факултет

Устойчивото развитие на националните предприемачески и иновационни екосистеми предполага развитие на местните общности чрез повече социални иновации, култура и сътрудничество. Често се чува грешната мантра, че България е „малка“ и тя допълнително изкривява пространството към големите градове. България е достатъчно „голяма“ и трябва да развива интегрирано разнообразието си.

Стопанският факултет и ОББ си партнират отдавна, но с тази инициатива те обединяват усилия, за да:

  • насърчат младежкото предприемачество и иновативните идеи в област Кърджали в т.ч. и свързани с устойчиво развитие, здраве, финансова и дигитална грамотност и иновации. Търсим не само класически бизнес идеи, но и социални иновации и социално предприемачество.
  • повишат предприемаческата култура (включително за генериране и развитие на идеи; бизнес планиране; маркетинг, стартиране на собствен бизнес; представяне пред инвеститори и др).
  • информират младежите за възможностите за финансиране.
  • осигурят менторска подкрепа за реализиране идеите на най-добрите стартъпи.

Кандидатите трябва да са най-малко от 11-и или 12-и клас и най-много на 29 навършени години до края на 2023 г.

Кандидатстването е достъпно със заявка в тази форма. Не чакайте последния срок, защото подкрепата, коучингът, срещите с успешни предприемачи, започват от началото на месец ноември! Датата на финалния Pitching Day ще се определи допълнително в зависимост от динамиката на кохортата предприемачи.

За повече информация, моля обърнете се към доц. д-р Тодор Ялъмов на адрес: yalamov@feb.uni-sofia.bg