Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Инициативи с бизнеса / Българо-австралийската бизнес камара и Стопанският факултет на СУ сключиха споразумение за партньорство

   

20.04.2023

 

Сключеното наскоро споразумение между Българо-австралийската бизнес камара и Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” открива нови възможности за подготовката на висококвалифицирани специалисти чрез краткосрочни и дългосрочни партньорства с висши учебни заведения в Австралия и Нова Зеландия. Сферите, които засяга споразумението, са икономика, мениджмънт, финанси, счетоводство и одит, както и анализ и моделиране на големи данни в бизнеса чрез повишаване на теоретичните знания и развиване на практически умения у студентите.

BABC

Това споразумение ще даде възможност за обогатяване на учебните планове в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, като се включат реални казуси от практиката в областта на външнотърговските отношения между България и Австралия, съотв. Нова Зеландия. Партньорството между факултета и камарата цели осигуряването на студентски стажове и лекторски посещения във висши учебни заведения в двете държави, както и подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на преподавателите и студентите от Стопанския факултет. В рамките на учебния процес и образователния обмен ще бъдат провеждани съвместни лекции, специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития, включително по линия на програмите за следдипломната квалификация в Софийския университет.

Споразумението между Българо-австралийската бизнес камара и Стопанския факултет отваря нови академични хоризонти за всички студенти и преподаватели, които се интересуват от развитието на финансите и инвестициите в Австралия и Нова Зеландия. Това партньорство повишава обществения престиж на двете страни по споразумението, както и на обучаващите се във всички клонове на бизнес управлението.