Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / ЗА НОВОЗАПИСАНИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ: Подготвителен курс „Увод в математиката” - 23 септември

   

16.07.2013

 

ВАЖНО за студентите, приети в Стопанския факултет в първи курс през учебната 2013-2014, специалност Икономика и Стопанско управление:

 

През месец септември ще се проведе интензивен подготвителен цикъл лекции с хорариум 30 ч. „Увод в математиката”, който ще завърши с текуща оценка.

 

График за провеждане на курса:

1) Първи курс Икономика с английски и френски език и Стопанско управление с френски език, лектор - доц. д-р Татяна Черногорова. Курсът ще се проведе от 23 септември до 28 септември от 09.00 до 14.00 ч. в зала 200 в Стопанския факултет.

2) Първи курс Стопанско управление с английски език, лектор - доц. д-р Веселин Гушев. Курсът ще се проведе от 23 септември до 27 септември от 09.00 до 15.00 ч. в зала 400 в Стопанския факултет.

3) Първи курс Стопанско управление с немски език, лектор - доц. д-р Веселка Михова. Курсът ще се проведе от 23 септември до 27 септември от 08.30 до 14.00 ч. в зала 520 в Стопанския факултет.

 

ОСВЕН ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНИТЕ ВИСША МАТЕМАТИКА I и II , ПОЛУЧЕНАТА В КРАЯ НА КУРСА ОЦЕНКА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО НЯМАТ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ИЛИ МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА, ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ СЛЕЗ ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ КУРС.

 

Инспектор „Учебна дейност”