Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Управление и органи / Заместник-декани

   

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Секретариат: Мария Данкова и Паранцем Румян

Тел.: 02 9607 223

E-mail: ldspasov@med.uni-sofia.bg

   

доц. Геновева Златева, дф

Деканат, Стая № 4

Телефон: 02 9607 414

Е-mail: gzlateva@uni-sofia.bg

   

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Деканат, стая №3
тел.: 02 9607 433

E-mail: jguzunova@uni-sofia.bg

   

доц. Диана Иванова, дм

Деканат, стая № 4

Тел.: 02 9607 414

E-mail: krustevag@uni-sofia.bg