Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Управление и органи / Факултетен съвет

   

ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

1. проф. д-р Любомир Спасов, дм – Декан

2. проф. Албена Йорданова, дб

3. проф. дмн д-р Веселин Кожухаров

4. проф. Геновева Златева, дф

5. проф. Диана Иванова, дм

6. проф. Иван Масларски, дп

7. проф. Елена Джамбазова, дм

8. доц. д-р Ася Станчева, дм

9. доц. д-р Велислава Димитрова, дм

10. доц. д-р Вили Пъшев, дм

11. доц. Десислава Лазарова, дф

12. доц. Людмила Беленска-Тодорова, дб

13. доц. Наталия Петрова, дп

14. доц. д-р Радослава Въжарова, дб

15. доц. д-р Станислав Филипов, дм

16. доц. д-р Явор Григоров, дм

 

НЕХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

17. ас. д-р Нонка Юрукова, дм

18. ас. д-р Славена Стойкова, дх

 

СТУДЕНТИ

 

19. Дебора Обретенова

20. Марина Добрева-Петкова

21. Стоян Пандев