Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Управление и органи / Факултетен съвет

   
 1. доц. д-р Дорина Асенова, дм – Декан
 2. акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн
 3. проф. д-р Любомир Спасов, дм – Зам.декан
 4. проф. д-р Върбан Ганев, дбн
 5. проф. д-р Цветанка Маринова, дмн
 6. проф. д-р Екатерина Титянова, дмн
 7. проф. д-р Людмила Иванова, дм
 8. проф. д-р Галина Железова, дм
 9. проф. д-р Елена Джамбазова, дм
 10. доц. д-р Ася Станчева, доктор
 11. доц. д-р Велислава Димитрова, дм
 12. доц. д-р Веселин Кожухаров, дмн
 13. доц. д-р Геновева Златева, дф – Зам. декан
 14. доц. д-р Йорданка Узунова, дм – Зам. декан
 15. доц. Албена Йорданова, дб
 16. доц. Диана Иванова,дм – Зам. декан
 17. доц. Иван Масларски, дм
 18. доц. д-р Вили Пъшев, дм
 19. ас. д-р Васил Козаров
 20. ас. д-р Славена Стойкова, доктор
 21. ас. д-р Мирослав Зашев
 22. ас. Десислава Лазарова, доктор - Секретар
 23. студент Игнат Василев
 24. студент Марина Добрева
 25. студент Вероника Димитрова

 

 

Заседания на Факултетния съвет – архив