Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Управление и органи / Общо събрание

   

1. акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дм, дмн

2. проф. д-р Любомир Спасов, дм

3. проф. д-р Върбан Ганев, дм, дбн

4. проф. д-р Галина Железова, дм

5. проф. д-р Георги Едрев, дм, дмн

6. проф. д-р Димитър Терзииванов, дм, дмн

7. проф. д-р Екатерина Титянова, дм, дмн

8. проф. Елена Джамбазова, дм

9. проф. д-р Иво Грабчев, дх, дхн

10. проф. д-р Иво Петров, дм

11. проф. д-р Ивона Даскалова, дм, дмн

12. проф. д-р Искра Алтънкова, дм, дмн

13. проф. д-р Камен Плочев, дм, дмн

14. проф. д-р Людмила Иванова, дм

15. проф. д-р Теменуга Донова, дмн

16. проф. д-р Тройчо Троев, дм

17. проф. д-р Христо Чучков, дм, дмн

18. проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн

19. проф. д-р Юлиян Райнов, дм

20. проф. Румяна Бакалова-Желева, дб, дбн

21. доц. д-р Александър Райнов, дм

22. доц. д-р Анатолий Найденов, дм

23. доц. д-р Антонина Гегова, дм

24. доц. д-р Ася Станчева, дм

25. доц. д-р Велина Гергелчева, дм

26. доц. д-р Велислава Димитрова, дм

27. доц. д-р Веселин Кожухаров, дм

28. доц. д-р Вили Пъшев, дм

29. доц. Геновева Златева, дф

30. доц. д-р Георги Хаджидеков, дм

31. доц. д-р Георги Георгиев, дм

32. доц. Диана Иванова, дм

33. доц. д-р Дида Казакова, дм

34. доц. д-р Димитър Марков, дм

35. доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

36. доц. д-р Дорина Михова, дм

37. доц. д-р Елена Мермеклиева дм

38. доц. д-р Иванка Атанасова, дм

39. доц. д-р Йорданка Узунова, дм

40. доц. д-р Искра Такева, дм

41. доц. д-р Катерина Витлиянова, дм, дмн

42. доц. д-р Кирил Праматаров, дм

43. доц. Лилия Перусанова-Павлова

44. доц. д-р Лъчезар Иванов, дм

45. доц. д-р Любомир Киров, дм

46. доц. д-р Любомир Маринчев, дм

47. доц. д-р Мария Грозева, дм

48. доц. д-р Никола Василев, дм

49. доц. д-р Палмена Мижоркова-Попова, дп

50. доц. д-р Радосвет Горнев, дм

51. доц. д-р Станислав Филипов

52. доц. Иван Масларски, дп

53. доц. Юлияна Иванова-Тумбева, дх

54. гл. ас. Ася Цанова, дб

55. гл. ас. д-р Емилия Латева-Георгиева, дм

56. гл. ас. Борислав Асенов

57. гл. ас. д-р Албена Въткова, дм

58. гл. ас. Борислав Асенов

59. гл. ас. Вишня Стоянова, дб

60. гл. ас. Галин Гюлчев, дф

61. гл. ас. д-р Елена Стайкова, дм

62. гл. ас. Иван Минков, дх

63. гл. ас. Лилия Церовска, дб

64. гл. ас. Любомира Йочева, дб

65. гл. ас. Людмила Беленска-Тодорова, дб

66. гл. ас. д-р Мария Янкова, дм

67. гл. ас. д-р Павлина Гатева, дм

68. гл. ас. д-р Пане Попов

69. гл. ас. Петър Райчев, дб

70. гл. ас. д-р Радослава Въжарова, дм

71. гл. ас. д-р Росен Хаджиев, дм

72. гл. ас. д-р Росица Попова, дм

73. гл. ас. д-р Явор Григоров, дм

74. ас. Анета Рашева

75. ас. Анна Малинова

76. ас. Василка Кочева

77. ас. Даниела Пехливанова, дб

78. ас. Десислава Лазарова, дф

79. ас. д-р Азис Азис

80. ас. д-р Анета Начева

81. ас. д-р Антон Ковачев

82. ас. д-р Антония Недева

83. ас. д-р Борил Петров

84. ас. д-р Васил Шишков

85. ас. д-р Васил Козаров

86. ас. д-р Даниела Арабаджиева

87. ас. д-р Делян Еврев

88. ас. д-р Десислава Кибарова-Христова

89. ас. д-р Джем Фърънджъ

90. ас. д-р Димитрина Едрева, дм

91. ас. д-р Елена Илиева

92. ас. д-р Емилия Конакчиева

93. ас. д-р Жулиен Димитров

94. ас. д-р Ива Гашарова-Петрова

95. ас. д-р Илия Бауренски

96. ас. д-р Илияна Жечкова

97. ас. д-р Ирина Костова

98. ас. д-р Карина Благоева

99. ас. д-р Константин Грудков

100. ас. д-р Кристиана Епитропова

101. ас. д-р Мирослав Зашев

102. ас. д-р Надежда Байчева-Дочева

103. ас. д-р Николай Конов

104. ас. д-р Нонка Юрукова

105. ас. д-р Пейо Мишев

106. ас. д-р Пламен Гецов, дм

107. ас. д-р Райчо Райчев

108. ас. д-р Росен Спасов

109. ас. д-р Славена Стойкова, дм

110. ас. д-р Стефан Ковачев, дм

111. ас. д-р Тони Давидовски

112. ас. д-р Христина Миланова

113. ас. д-р Ясен Мутафов

114. ас. Емилия Стоименова-Атанасова

115. ас. Калина Босева

116. ас. Малина Сидоренко

117. ас. Светла Николова, дм

118. ас. Теодора Радева

119. ас. Цанка Механджийска-Маринова

120. ас. Цветомила Колева

121. Марина Добрева, студент, „медицина“

122. Георги Хаджиев, студент, „медицина“

123. Георги Пашов, студент, „медицина“

124. Гълъбина Хинкова, студент, „медицина“

125. Даниела Цветкова, студент, „медицина“

126. Димитър Мицев, студент, „медицина“

127. Иван Пашов, студент, „медицина“

128. Илиана Йотова, студент, „медицина“

129. Йоанна Маламуси, студент, „медицина“

130. Исмаил Кунгьов, студент, „медицина“

131. Сава Бакалов, студент, „медицина“

132. Стефани Дикова, студент, „медицина“

133. Татяна Цекова, студент, „медицина“

134. Аарон Алварес, студент, „медицина на английски език“

135. Алекс Максквист, студент, „медицина на английски език“

136. Георг Диков, студент, „медицина на английски език“

137. Елени Калайдопулу, студент, „медицина на английски език“

138. Серенай Йенер, студент, „медицина на английски език“

139. Вероника Димитрова, студент, „медицинска сестра“

140. Габриела Торозова, студент, „медицинска сестра“

141. Марина Милева, студент, „медицинска сестра“

142. Памела Панкова, студент, „медицинска сестра“

143. Радослав Кирпечев, студент, „медицинска сестра“

144. Светослав Димитров

145. Илияна Такова, студент, „медицинска рехабилитация и ерготерапия“

146. Никол Христова, студент, „медицинска рехабилитация и ерготерапия“

147. Теодор Младенов, студент, „медицинска рехабилитация и ерготерапия“

148. Нонка Минева, инспектор, отдел „Студенти“

149. Дафинка Некова, счетоводител

 

 

Заседания на Общото събрание – архив