Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Управление и органи / Комисия по качеството

   

Председател:

Доц. Георги Бърдаров (зам.-декан по учебна дейност)

 

Членове:

  1. Проф. д-р Ирена Костова
  2. Доц. д-р Виктория Вангелова
  3. Доц. д-р Тони Трайков
  4. Доц. д-р Калин Йосифов
  5. Доц. д-р Косьо Стойчев
  6. Гл. ас. д-р Калина Радева
  7. Гл. ас. д-р Зорница Чолакова
  8. Гл. ас. д-р Нели Веселинова
  9. Ас. Румен Минковски
  10. Докторант Цветомила Филипова