Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Управление и органи / Факултетен студентски съвет

   

Факултетния студентски съвет (ФСС) на ГГФ се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на ГГФ. Те се избират веднъж на две години чрез преки мажоритарни избори и в тях може да участва всеки студент и докторант, редовно обучение. Общото събрание на ГГФ се свиква веднъж годишно, а на всеки 4 години избира нов декан. Тримата студенти, членове на ОС на СУ са по право членове на ФСС. От ФСС се избират двама за членове на Факултетния съвет (ФС) на ГГФ. Повече информация за структурата на управление на СУ, ГГФ, Студентски съвет и ФСС може да видите в:

 • Закон за висшето образование - вижте тук
 • Правилника за дейността на СУ - изтегли оттук
 • Правилник на Студентски съвет - изтегли оттук

Основната мисия на ФСС на ГГФ защита на правата, интересите и задълженията на студентите и докторантите на ГГФ. Заседанията на ФСС на ГГФ, както и дейността, която се извършва са напълно отворени за всеки, които желае да присъства, да участва в дейности и проекти, да спонсорира, рекламира и т.н. Всеки от вас, които има свежи идеи и иска да промени нещо в ГГФ може да участва в дейността на ФСС. Все пак много неща зависят само от нас и от нашата активност.

 

Ето и част от членовете на ФСС, избрани на последните избори:

 1. Адриана Радева, Регионално развитие и политика, 3 курс, заместник-председател
 2. Цветелина Младенова, Регионално развитие и политика, 3 курс, председател
 3. Димитър Янакиев, Специалност География, 1 курс, главен секретар
 4. Леда Ковачева, Специалност Регионално развитие и политика, 1 курс
 5. Рада Стойчева, Регионално развитие и политика, 1 курс
 6. Константин Лалков, Регионално развитие и политика, 1 курс
 7. Добрина Горчева, Регионално развитие и политика, 1 курс
 8. Десислава Лозанова, Регионално развитие и политика, 1 курс
 9. Ивайло Маджаров, Регионално развитие и политика, 1 курс
 10. Стефан Богоев, Регионално развитие и политика, 1 курс
 11. Лидия Павлова, Регионално развитие и политика, 3 курс
 12. Явор Иванов, Регионално развитие и политика, 3 курс
 13. Георги Георгиев, Регионално развитие и политика, 3 курс
 14. Петко Петков, докторант към катедра „Регионално развитие”

 

За контакти с ФСС на ГГФ: fss.ggf@students.uni-sofia.bg