Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Управление и органи / Заместник-декани

   

Зам.-декан
Учебна дейност

Проф. д-р МАРИАНА АСЕНОВА

стая 253
приемно време: четвъртък - 10:00–12:00 ч.
тел. 02 846 70 57, 02 9308 510
mariana@gea.uni-sofia.bg

 

Зам.-декан
Международна и изследователска дейност, университетско сътрудничество

Доц. д-р БИЛЯНА БОРИСОВА

стая 253
приемно време: вторник - 10:00–12:00 ч.
тел. 02 846 70 57, 02 9308 510
billiana@gea.uni-sofia.bg

 

Зам.-декан
Студентски политики, институционални партньорства и комуникация

Доц. д-р ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ

стая 253
приемно време: понеделник - 14:00–16:00 ч.
тел. 02 846 70 57, 02 9308 510
zhelev@gea.uni-sofia.bg

 

Зам.-декан
Стопанска дейност

Доц. д-р ДОЧО ДОЧЕВ

стая 253
приемно време: петък - 14:00–16:00 ч.
тел. 02 846 70 57, 02 9308 510
dochev@gea.uni-sofia.bg