Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Управление и органи / Декански съвет

   

Доц. д-р КЛИМЕНТ НАЙДЕНОВ - декан

Доц. д-р ГЕОРГИ БЪРДАРОВ - зам.-декан

Доц. д-р МАРИАНА АСЕНОВА - зам.-декан

Доц. д-р НИКОЛА БОТУШАРОВ - зам.-декан

Доц. д-р БИЛЯНА БОРИСОВА - зам.-декан