Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Програма Еразъм+ 2023/2024 / Студентска и докторантска мобилност

   

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г.

виж тук

Изисквания

Процедура за полагане на изпити от студенти (бакалаври и магистри)

от Факултета по педагогика,

одобрени за студентска мобилност по програма Еразъм+ - виж тук

Договори с партниращи държави