Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Програма Еразъм+ 2023/2024 / Студентска и докторантска мобилност

   

Уважаеми студенти и докторанти,

Във връзка с провеждане на допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2023/2024 г. Ви информираме, че кандидатите ще подават документите си по имейл към отдел "Международно сътрудничество" до 16 октомври 2023 г., 17:00 ч.
Линк към обявата, която е публикувана на сайта на програма Еразъм+:
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/09/19/ka131_2023-2024_2/

Процедура за полагане на изпити от студенти (бакалаври и магистри)

от Факултета по педагогика,

одобрени за студентска мобилност по програма Еразъм+ - виж тук

Договори с партниращи държави