Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Администрация / Отдел "Учебен"

   

Приемно време: 09:30 - 12:00 часа, 13:00 – 16:00 часа

Инспектор
Учебна дейност
ОКС ”Магистър”
Ани Василева
Телефон: +359 2 8161 576
Ел. поща: aniv@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-204
Инспектор
Учебна дейност
ОКС ”Бакалавър”
Зоя Паскова
Телефон: +359 2 8161 522
Ел. поща: zppaskova@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-209
Инспектор
Учебна дейност
ОКС ”Бакалавър”
Мария Такева
Телефон: +359 2 8161 522
Ел. поща: mtakeva@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-209
Инспектор
Учебна дейност, учебни планове,
акредитация
Елена Трайкова
Телефон: +359 2 8161 541
Ел. поща: etraykova@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-204
Инспектор
Учебна дейност
СДК и докторантури
Светлана Горанова
Телефон: +359 2 8161 522; +359 2 862 23 73
Ел. поща: stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-209