Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Администрация / Отдел "Студенти"

   
Адрес:
Факултет по математика и информатика
бул. "Джеймс Бачър" 5
1164 София
етаж 2, кабинет 221
Телефони:
+359 2 8161 542
+359 2 8623 483
Ел. поща:
studenti@fmi.uni-sofia.bg
Приемно време:
09:30 - 12:00
13:30 – 16:30
 
ИНСПЕКТОРИ:
Ирен Ватева
ivateva@fmi.uni-sofia.bg
Михаела Дилова
dilova@fmi.uni-sofia.bg
Румяна Цанкова
rrcankova@fmi.uni-sofia.bg