Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Администрация / Лаборатория "Информационно обслужване"

   
Ръководител ЛИО проф. д-р Красен Стефанов
Телефон: +359 2 8161 535
Ел. поща: krassen@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-213
Ръководител ЛИО проф. д-р Милен Петров
Ел. поща: milenp@fmi.uni-sofia.bg
кабинет: ФМИ-402
   
Сектор "Информационни системи и услуги"
(ИСУ)
 
Ръководител на сектори ИСУ Зорница Якова
Телефон: +359 2 8161 535
Ел. поща: yakova@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-213
Експерт проектиране и програмиране Митко Янчев
Телефон: +359 2 8161 766
Ел. поща:yanchev@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-317
Експерт информационно осигуряване Таня Хаджииванова
Телефон: +359 2 8161 534
Ел. поща: tanya@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет:ФМИ-318
   
Сектор "Системна и мрежова администрация"
(СМА)
 
Ръководител на сектор СМА Владимир Петров
Телефон: +359 2 8161 566
Ел. поща: vladog@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-312
Главен експерт администриране на системи Александър Тодоров
Ел. поща: a.todorov@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: Блок 2-226А
Експерт администриране на системи Александър Касъров
Телефон: +359 2 8161 566
Ел. поща: akasurov@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-312
Системен администратор Стоян Цветков
Телефон: +359 2 8161 566
Ел. поща: sstsvetkov@uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-312
   
Сектор "Електронно и дистанционно обучение"
(ЕДО)
 
Ръководител на сектор ЕДО д-р Дафинка Митева
Телефон: +359 2 8161 511
Ел. поща: dafinca@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-115
Експерт проектиране и програмиране Атанас Георгиев
Телефон: +359 2 8161 572
Ел. поща: atanas@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-402
Експерт информационно осигуряване
електронно обучение
д-р Елица Пелтекова
Телефон: +359 2 8161 511
Ел. поща: epeltekova@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-115
Експерт информационно осигуряване
електронно обучение
д-р Олег Константинов
Ел. поща: oleg@fmi.uni-sofia.bg
Експерт информационно осигуряване
електронно обучение
Румяна Драганова
Ел. поща: draganova@fmi.uni-sofia.bg
Бюро за oбслужване към ЛИО Уебсайт:
https://helpdesk.fmi.uni-sofia.bg/
Телефон: +359 2 8161 511
Ел. поща: helpdesk@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-115