Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Администрация / Кариерно израстване, научна и проектна дейност

   
Инспектор
Програма "Еразъм+", проекти и договори,
научна дейност
СДК "Математика"
Стефка Близнева
Телефон: +359 2 8161 589
Ел. поща: blizneva@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-203 (Кариерен център)
Инспектор
Докторантури и академично израстване
Десислава Присадашка
Телефон: +359 2 8161 522
Ел. поща: d.petkova@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-209
Специалист
Връзки с обществеността
Натали Методиева
Ел. поща: nataling@fmi.uni-sofia.bg