Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Администрация / Деканат

   
Главен инспектор
администрация

Росица Банкова
Телефон: +359 2 8161 500
Ел. поща: dekanat@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-208

Приемно време:
10:00 – 12:00
14:00 - 16:00

Административен секретар

Виолета Минкова
Телефон: +359 2 8161 570
Ел. поща: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-203

Приемно време:
10:00 – 12:00
14:00 - 16:00