Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Научни публикации

   
  • Годишникът на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Годишникът на Софийския университет (Факултет по математика и информатика) е основан през 1904 година и е най-старото българско списание, посветено на чиста и приложна математика, механика и компютърни науки. Той се реферира от Zentralblatt für Mathematik, Mathematical Reviews и Russian Referativnii Jurnal.

Годишникът публикува значими и оригинални научни статии на автори от България и чужбина в определени области, отговарящи на традиционните научни интереси на Факултета по математика и информатика при Софийски университет "Свети Климент Охридски", т.е., алгебра, геометрия и топология, анализ, математическа логика, теория на приближения, числени методи, компютърни науки, механика, както и техните основни приложения.

 

Годишникът се публикува веднъж годишно. Няма краен срок. Необходимо е да се изпратят две копия на хартиен носител на адреса на редакцията. След като се получи от редакторите, ръкописът ще бъде подложен на бързо, но задълбочено рецензиране. Ако статията бъде приета, то тя веднага се включи в най-близкото предстоящото издание. На автора (ите) ще бъдат предоставени общо 30 безплатни разпечатки на тяхната статия.

 

Подаването на статия в Годишника за публикуване означава, че тя не е публикувана или не е в процес на разглеждане за публикуване на друго място. В случай, че статията бъде приета, това означава, че авторът (ите) прехвърлят авторските права на Факултета по математика и информатика при Софийски университет "Свети Климент Охридски", включително правото да се адаптира статията за използване в компютърни системи и програми, както и да се копира или публикува в машинно четима форма и използване в системи за търсене.

 

Подробна информация за Годишника, изпращането на статии и архив на томове можете да намерите в английската версия.

 

  • "Авторите" -
    База данни за научната дейност на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

https://authors.uni-sofia.bg/