Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Полезни връзки

   
Име Кратко описание
http://www.fmi.uni-sofia.bg Уеб сайт на ФМИ Официален уеб сайт на ФМИ
https://learn.fmi.uni-sofia.bg Мудъл Система за електронно обучение на ФМИ
https://helpdesk.fmi.uni-sofia.bg FMI Helpdesk Система за подпомагане на преподаватели и служители на ФМИ при решаване на възникнали въпроси и проблеми свързани с работата във ФМИ
https://authors.uni-sofia.bg/ Авторите База данни за научната дейност на СУ
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools Azure for education Система за безплатно изтегляне на софтуерни продукти от Microsoft
За достъп до системата е необходимо да си създадете Microsoft account с университетския Ви имейл адрес.
https://email.fmi.uni-sofia.bg/ Ел. поща на ФМИ За четене и изпращане на служебни електронни писма
https://susi.uni-sofia.bg/ СУСИ Информационна система за студенти на ФМИ - вход за студенти
https://susi4.uni-sofia.bg/ СУСИ4 Информационна система за студенти на ФМИ - вход за преподаватели
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/
prepodavateli/sertifikati_za_otdalechen_dost_p
Сертификат
за отдалечен достъп
Издаването на сертификати за отдалечен достъп (извън компютърната мрежа на СУ) до Информационната система СУСИ и едновременно достъп до информационните платформи в рамките на национален абонамент
edusoft.fmi.uni-sofia.bg EduSoft Обучението по информатика и информационни технологии в училищe. Информатика, състезания, олимпиади.
phdgate.net PhD Gate Асоциация на докторантите в България. Интегрирана база данни на докторантите
и дискусионен академичен форум. PHD
http://cisco.uni-sofia.bg/ Мрежова академия Мрежова академия при СУ "Св. Климент Охридски" при СУ "Св. Климент Охридски"
https://career.uni-sofia.bg/ Кариерен център на СУ Кариерен център на СУ "Св. Климент Охридски"
https://www.fni.bg/ ФНИ Фонд „Научни изследвания”