Начало / Университетът / Преподаватели / Сертификати за отдалечен достъп

   

Сертификати за отдалечен достъп до Информационната система СУСИ 4 и до информационните платформи

 

ВАЖНО!

Във връзка със Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), преподавателите, служителите и докторантите в СУ могат да подават заявки за сертификати за отдалечен достъп като пишат на ca_problems@ucc.uni-sofia.bg от служебния си адрес. Заявката трябва да съдържа:

- трите имена
- факултет- длъжност
- ЕГН
- телефон за връзка
- копие от заповедта за зачисляване (за докторанти)

Издаването на сертификати за отдалечен достъп (извън компютърната мрежа на СУ) до Информационната система СУСИ 4 и едновременно достъп до информационните платформи в рамките на национален абонамент, осъществен от Министерство на образованието и науката, става лично на адрес:

Сградата на Факултета по математика и информатика, бул. „Джеймс Баучер“ 5

етаж 1, стая 113 или 121, 10:00 – 11:00 ч. и 14:00 – 16:00 ч.

 

За преподаватели са необходими:

  • лична карта;
  • потребителското име от Информационната система СУСИ 4;
  • университетски e-mail (пример: ime@uni-sofia.bg, ime@fakultet.uni-sofia.bg)

 

За докторанти са необходими:

  • лична карта;
  • копие на Заповедта за зачисляване за докторантура;
  • университетски e-mail (пример: ime@uni-sofia.bg, ime@fakultet.uni-sofia.bg)

 

Валидността на сертификата е една година от датата на издаване.

 

За въпроси, проблеми, информация и преиздаване на сертификат, пишете на e-mail:

ca_problems@ucc.uni-sofia.bg

или позвънете на телефон:

02/ 81 61 591, 02/9 631 338