Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика

   

София 1164, бул. “Джеймс Баучър” 5

телефон: 8161 500
  868 7180
факс: 868 7180
ФМИ
   

 

... Когато попиташ някого къде е учил и той отговори - „В Университета”, никой не задава друг въпрос. Защото за българина Университетът с главна буква е СУ „Св. Климент Охридски”...