Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Администрация / Преподаватели по английски език

   
д-р Жулгена Бенбасат - Банкова
Ел. поща: julgenaben@fmi.uni-sofia.bg
Рени Радкова
Телефон: +359 2 8161 766
Ел. поща: renird@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-317
Радостина Михалева
Телефон: +359 2 8161 766
Ел. поща: radostina.mihaleva@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: ФМИ-317