Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидат-магистърска кампания ФКНФ - ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ 2022 г.

   

ВАЖНО:

- За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления.

- Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00).

- Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

 

НЕОБХОДИМИ документи:

- Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
- Копие на документ за самоличност.
- Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
- Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса

 

Прием на документи: от 01.09.2022 г. до 14.09.2022 г.

САМО "online" на следния адрес: https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

За допълнителна информация: тел. 02/ 9308 525, стая 211 - партер, СУ - Ректорат.

 

 

 

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за уч. 2022/2023г.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 

 • Специалност КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

Магистърска програма „Класически езици и антична литература“ (специалисти и неспециалисти)

Приемен изпит: 15.09.2022 г., 14.00 ч. – за неспециалисти

Приемен изпит: 15.09.2022 г., 15.00 ч. – за специалисти

 

 • Специалност УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „Култура на Унгария и превод“

16.09.2022 г., 10.00 ч. в бл. 3, зала 227.

 

 • Специалност ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация

Приемен изпит: 15.09.2022 г., 10.00 ч., Франкофонски център, Ректорат

 

МП "Превод" (с френски и английски език)

Писмен изпит: 15.09.2022 г. от 9.00 до 12.00 ч. в зала 243, сграда Ректорат.

Събеседване: 16.09.2022 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч. в аудитория 165 и в 174 зала за френски език.

 

МП " Конферентен Превод " (с френски език)

Писмен изпит – 15 септември 2022 г., от 14.00 до 16.00 ч., в 243 зала

Устен изпит – 16 септември 2022 г. от 12.00 ч., зала 212A

 

 • Специалност НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “Език-култура-превод” - специалност Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”

Изпит: 15.09.2022 г., 09.00 ч., к. 173, Ректорат

МП "Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение"

16.09.2022 г., 11.00 ч., каб. 232, Ректорат

 

МП " Конферентен Превод " (с немски език)

Писмен изпит – 15 септември 2022 г., от 12.00 до 14.00 ч., в 212A зала

Устен изпит – 16 септември 2022 г. от 12.00 ч., зала 212A

 

 • Специалност СКАНДИНАВИСТИКА

Магистърска програма „ Език-култура-превод

Магистърска програма „ Нордистика

Събеседване: 15.09.2022 г., 9.00 ч., 163 ауд., Ректорат

 

 • Специалност АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП “ Език и култура " – английски език

Събеседване – 15 септември 2022 г., от 16.30 ч., в зала 2

МП „ Комуникация език, литература, медии (редовно и задочно обучение)

Събеседване – 15 септември 2022 г., от 16.30 ч., в зала 2

МП " Конферентен превод " (с английски език)

Писмен изпит – 15 септември 2022 г., от 14.00 до 16.00 ч., в 243 зала

Устен изпит – 16 септември 2022 г. от 12.00 ч., в 212A зала

МП "Превод" (с английски и френски език)

Писмен изпит: 15.09.2022 г. от 9.00 до 12.00 ч. в зала 243, сграда Ректорат.

Събеседване: 16.09.2022 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч. в аудитория 165за английски език и в 174 зала за френски език.

МП "Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение"

16.09.2022 г., 11.00 ч., каб. 232, Ректорат

 

 

 • Специалност ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП „ Приложна лингвистика

Събеседване: 16.09.2022 г., 09.30 ч., 135А/Teams: https://teams.microsoft.com......

МП „Семиотика, език и реклама“ (на английски език) - специалисти и неспециалисти

15.09.2022 г., 10.00 ч., 135А

 

 • Специалност ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

МП Приложна лингвистика

Събеседване: 16.09.2022 г., 09.30 ч., 135А/Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup...

МП „Език , култура, превод (португалски език)“ – 2 семестъра

Събеседване: 15.09.2022 г., 09.30 ч., зала 233, Ректорат

 

 

Събеседване: 16.09.2022 г., 10.00 ч., каб. 232, Ректорат

 

 • Специалност АРАБИСТИКА

МП „Близкоизточни изследвания с арабски език“

Събеседване: 15.09.2022 г., 15.00 ч., каб. 18, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 • Специалност ЯПОНИСТИКА

МП "Японски език и култура"

Събеседване: 15.09.2022 г., 15:00 ч., зала 32, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

МП „ЯПОНИСТИКА: общество и култура“ - за специалисти от различни области и направления“ – платено обучение

Събеседване: 15.09.2022 г., 15:15 ч., зала 32, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 • Специалност КИТАИСТИКА

МП " Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език "

Събеседване: 15.09.2022 г., 10:00 ч., зала Китаистика, ЦИЕК, бул. "Тодор Александров" № 79

 

 • Специалност КОРЕИСТИКА

МП „ Общество и култура на Корея

Събеседване: 16.09.2022 г., 10:00 ч., зала 111, ЦИЕК, бул. "Тодор Александров" № 79

 

 • Специалност ИНДОЛОГИЯ И ИРАНИСТИКА

МП “Индийско и иранско културознание и обществознание”

Събеседване: 16.09.2022 г., 15:00 ч. в кабинет 19, ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

 • Специалност ЮЖНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ

МП "Южна, Източна и Югоизточна Азия"

Интервю: 15.09.2022 г., 14:00 ч., зала Индонезия, ЦИЕК

 

 • Специалности: ИНДОЛОГИЯ, КИТАИСТИКА, ЯПОНИСТИКА, КОРЕИСТИКА

Магистърска програма „Будизъм (с източен език)“

Събеседване: 15 септември 2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в кабинет 19 в сградата на ЦИЕК

 

 

МЕЖДУФАКУЛТЕТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • Специалност "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"

МП " Културни връзки и геополитика на ЕС " (на английски език) – редовно обучение

MA Program: Cultural Liaisons and Geopolitics of the European Union (in English)

Интервю: 16.09.2022 г., 9.00 ч., каб. 232

 

МП Европа и Азия: Културна дипломация и геополитика на Европейския съюз (на английски език)

Интервю: 16.09.2022 г., 9.00 ч., каб. 232

 

 

ФКНФ предлага разнообразни магистърски програми, сред тях и съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на СУ, а също така и със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от магистърските програми обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език. Магистърските програми на ФКНФ осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, отварящи нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера. Справочник.