Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2024 ГОД. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

   

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС МАГИСТЪР И ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В МП КБХ.

 • Защитите на дипломните работи и писмения Държавен изпи за МП КБХ ще се проведат в периода 26 – 29.02.2024 год. на дата, определена от съответната катедра;
 • Всички документи за допускане се подават онлайн до инспектора от отдел „Студенти“, извеждащ съответната магистърска програма.
ВАЖНИ СРОКОВЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА :
Дата Дейност Забележка
29 януари – 02 февруари 2024 г. Подаване на заявление за допускане до защита на дипломна работа и писмен Държавен изпит за МП КБХ
 • Студентът трябва преди това да е проверил в СУСИ студентското си положение – коректност на внесените оценки по всички дисциплини;
 • При допуснати неточности в СУСИ се свързва с инспектора от отдел Студенти за уточняване.
12 – 15 февруари 2024 г.

Проверка за оригиналност (плагиатство) на ДИПЛОМНАТА РАБОТА.

 

Процедурата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Дипломни работи, които не са преминали през нея, няма да бъдат допускани до защита.

С дейностите по тази процедура можете да се запознаете - ТУК*
* Достъпът изисква потребителско име и парола

 • Преди да качи дипломната си работа в Мудъл, студентът се свързва с доц. Загорчев (lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg) като посочва в имейла двете си имена, магистърска програма, ел. поща, с която е регистриран в Мудъл, както и титлата, имената и служебния имейл на научния си ръководител;
 • Студентът спазва инструкциите, посочени в имейла-отговор от доц. Загорчев, като качва дипломната си работа в Мудъл (без литературната справка) в един от следните формати: .doc; .docx; .odt;
 • Качването на дипломната работа в Мудъл е по график:
Качване в Мудъл Защита
12.02.2024 26.02.2024
13.02.2024 27.02.2024
14.02.2024 28.02.2024
15.02.2024 29.02.2024
14 – 16 февруари 2024 г. Оповестяване на резултатите от проверката за оригиналност на ДИПЛОМНАТА РАБОТА
 • Научният ръководител на дипломанта получава доклад с резултата от проверката;
 • Научният ръководител попълва Приложения 1 и 2 (протокол и становище) като част от документацията, предназначена за рецензента;
 • Резултатите от проверката се докладват и на държавната изпитна комисия.
19 – 23 февруари 2024 г.

Дипломантът предава в катедрата на хартиен/електронен носител ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.
26 – 29 февруари 2024 г.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В МП КБХ

В деня на защитата, всички дипломанти да представят в сектор "Студенти" една актуална снимка за изготвяне на диплома, както и да представят за проверка дипломата си за ОКС "бакалавър" и лична карта.

Защитата се провежда присъствено.

Денят, залата и началото на защитата се определят във всяка катедра

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа и писмен Държавен изпит в МП КБХ се подават по електронен път като pdf файлове и включват:

 1. Заявление за допускане до защита на ДИПЛОМНА РАБОТА попълнено на компютър и отпечатано!!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението се подписва и от научния ръководител и се сканира в pdf формат;
 2. Заявление за допускане до писмен Държавен изпит в МП КБХпопълнено на компютър и отпечатано!!! Заявлението се подписва и от ръководителя на МП и се сканира в pdf формат;
 3. Подписана и сканира декларация от студента в свободен текст, че всички оценки са нанесени коректно в СУСИ и че е завършил семестриално;
 4. Бележка от библиотеката, удостоверяваща, че дипломантът не дължи книги. За целта студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер и специалност. От библиотеката ще върнат подписана електронна бележка.

Всички документи се изпращат електронно на инспекторката, администрираща съответната магистърска програма:

 • г-жа Диди Наумова
  naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Румяна Иванова
  rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа Анелия Тончева
  aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

До защита на дипломна работа и писмен ДИ не се допускат студенти, които не са подали навреме заявление в отдел „Студенти“ или не са преминали през процедурата за плагиатство!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!