Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти

   

ВАЖНО: Записване за избираеми дисциплини за ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 година

САМО ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

  • Молекулярна биология I-ви курс, редовно обучение (випуск, започнал 2019/2020 уч.година)
  • Биомениджмънт и устойчиво развитие I-ви курс, редовно обучение (випуск, започнал 2019/2020 уч.година)

 

ДОБРОВОЛЧЕСТВО 2017

Срок за подаване на заявления: 20 юли 2017 г.

ВАЖНО за дипломанти - Бакалаври и Магистри

График за подаване на молби за допускане до Държавен изпит

График за провеждане на защити на Дипломни работи

Редовна сесия февруари уч. 2009/2010