Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ: "Екология", "Опазване на околната среда"

   
Дата Дейност Забележка
15.09.-19.09.2017г. вкл. Подаване на молби за допускане до Защита на дипломна работа в Отдел „Студенти” Молби подават семестриално завършили студенти с взети семестриални изпити и практики

Необходими документи за допускане до Държавен изпит:

  1. Молба по образец – попълнена на компютър и отпечатана; * Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Молбата се подписва и от научния ръководител.
  2. Студентска книжка;
  3. Диплома за бакалавър - оригинал и копие на корицата и приложението;
  4. Лична карта;
  5. Снимка – 1 бр. (размер 3/4 см) - на гърба на снимката напишете трите си имена и факултетен номер;
  6. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че дипломантът не дължи книги.
  • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
  • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали молби в Отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!