Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ - ДЪРЖАВНА СЕСИЯ ЮЛИ 2020 г.

   

ВАЖНО!!!

От учебната 2019/2020 година влиза в сила Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски”.

Процедурата е абсолютно ЗАДЪЛЖИТЕЛНА.

Дипломни работи, които не са преминали през нея, няма да бъдат допускани до защита.

С дейностите по тази процедура трябва да се запознаете - ТУК*
* Достъпът изисква потребителско име и парола

С цел оптимизиране на процедурата по проверка на дипломните работи за оригиналност студентите от ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“, на които предстои защита на дипломна работа през юлската изпитна сесия, да заявят това на имейл адрес на отговорника по проверка за плагиатство доц. д-р Любен Загорчев, lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg, като посочат две имена, магистърска програма/бакалавърска специалност и електронна поща, с която са регистрирани в системата Moodle, да посочат също така титли, имена и служебен имейл на научния ръководител, не по-късно от три дни от началния срок за електронно подаване на дипломните за проверка.

Дата Дейност Забележка
22 – 29 ЮНИ 2020г.вкл.

Подаване на заявление за допускане до защита на Дипломна работа при съответния инспектор по график, обявен на страницата на Биологически факултет, или ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА СЪОТВЕТНИЯ ИНСПЕКТОР.

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.

 

27–31 ЮЛИ 2020г.вкл. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА Графикът ще бъде публикуван във всяка катедра.

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа:

 1. Заявление по образец – попълнено на компютър и отпечатано; !!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението се подписва и от научния ръководител.
 2. Студентска книжка;
 3. Диплома за бакалавър - оригинал и копие на корицата и приложението;
 4. Лична карта;
 5. Снимка – 1 бр. (размер 3/4 см) - на гърба на снимката напишете трите си имена и факултетен номер;
 6. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че дипломантът не дължи книги.
 • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗАЯВЛЕНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
 • До защита на Дипломна работа не се допускат дипломанти, които не са подали заявления в Сектор "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

 • ВАЖНО: Дипломната работа се предава в катедрата, подписана от научния ръководител - ОБРАЗЕЦ на заглавна страница
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство , подписана от дипломанта и научния му ръководител.
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.