Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2023 ГОД. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

   

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС МАГИСТЪР.

 • Защитите на дипломните работи ще се проведат в периода 20 – 24.02.2023 год, на дата определена от съответната катедра;
 • Всички документи за допускане до защита се подават онлайн до инспекторката от отдел „Студенти“, извеждаща съответната магистърска програма.
ВАЖНИ СРОКОВЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:
Дата Дейност Забележка
от 30 януари
до 03 февруари 2023 г.
Подаване на заявление за допускане до защита на дипломна работа
 • Студентът трябва преди това да е проверил в СУСИ студентското си положение – коректност на внесените оценки по всички дисциплини;
 • При допуснати неточности в СУСИ се свързва с инспекторката от отдел Студенти за уточняване.
от 06 до 10 февруари 2023 г.

Проверка за оригиналност (плагиатство) на дипломната работа.

 

Процедурата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Дипломни работи, които не са преминали през нея, няма да бъдат допускани до защита.

С дейностите по тази процедура можете да се запознаете - ТУК*
* Достъпът изисква потребителско име и парола

 • Моля, два дни преди срока за качване на дипломните работи в Мудъл (виж графика по-долу), студентите да се свържат с доц. Загорчев (lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg) за получаване на инструкции;
 • В имейла си, студентите да посочат: двете си имена, магистърската програма, ел. поща, с която е регистриран в Мудъл, както и титлата, имената и служебния имейл адрес на научния си ръководител
 • График за качване на дипломните работи в Мудъл съобразно датата на защита:
Качване в Мудъл Защита
06.02.2023 20.02.2023
07.02.2023 21.02.2023
08.02.2023 22.02.2023
09.02.2023 23.02.2023
10.02.2023 24.02.2023
от 08 до 13 февруари 2023 г. Оповестяване на резултатите от проверката за оригиналност на дипломната работа
 • Научният ръководител на дипломанта получава доклад с резултата от проверката;
 • Научният ръководител попълва Приложения 1 и 2 като част от документацията, предназначена за рецензента;
 • Резултатите от проверката се докладват и на държавната изпитна комисия.
от 09 до 15 февруари 2023 г.

Дипломантите предават в катедрите на хартиен/електронен носител дипломните си работи

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.
от 20 до 24 февруари 2023 г. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
Всички дипломанти да представят в сектор "Студенти" една актуална снимка за изготвяне на дипломата, както и да представят за проверка дипломата си за ОКС "бакалавър" и лична карта.

Защитата се провежда присъствено.

Денят, залата и началото на защитата се определят във всяка катедра

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа се подават по електронен път като pdf файлове и включват:

 1. Заявление по образецпопълнено на компютър и отпечатано!!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението се подписва и от научния ръководител и се сканира в pdf формат;
 2. Подписана и сканира декларация от студента в свободен текст, че всички оценки са нанесени коректно в СУСИ и че е завършил семестриално;
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща, че дипломантът не дължи книги. За целта студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер и специалност. От библиотеката ще върнат подписана електронна бележка.

Всички документи се изпращат електронно на инспекторката, администрираща съответната магистърска програма:

 • г-жа Диди Наумова
  naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Румяна Иванова
  rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа Анелия Тончева
  aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

До защита на дипломна работа не се допускат студенти, които не са подали навреме заявление в отдел „Студенти“.

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!