Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ - ДЪРЖАВНА СЕСИЯ ЮЛИ 2019 г.

   
Дата Дейност Забележка
01.07.– 05.07.2019г.вкл.

Подаване на заявление за допускане до защита на Дипломна работа в Сектор „Студенти”

ЗАБЕЛЕЖКА: Приемното време на г-жа Анелия Тончева е от 14:00 до 16:00 ч.

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.

 

15.07.–19.07.2019г.вкл. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА Графикът ще бъде публикуван във всяка катедра.

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа:

 1. Заявление по образец – попълнено на компютър и отпечатано; !!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението се подписва и от научния ръководител.
 2. Студентска книжка;
 3. Диплома за бакалавър - оригинал и копие на корицата и приложението;
 4. Лична карта;
 5. Снимка – 1 бр. (размер 3/4 см) - на гърба на снимката напишете трите си имена и факултетен номер;
 6. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че дипломантът не дължи книги.
 • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗАЯВЛЕНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
 • До защита на Дипломна работа не се допускат дипломанти, които не са подали заявления в Сектор "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

 • ВАЖНО: Дипломната работа се предава в катедрата, подписана от научния ръководител - ОБРАЗЕЦ на заглавна страница
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство , подписана от дипломанта и научния му ръководител.
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.