Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Разпис на учебните занятия през летния семестър на уч. 2016-2017 г. (бакалаври)

   

15.02.2017

 

Разпис на учебните занятия през летния семестър на уч. 2016-2017 г. - бакалаври

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър , които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта.

 

Икономика (и финанси) Стопанско управление
с английски език Френска програма с английски език Немска програма Френска програма
I курс - група 1, 2 I курс I курс - групи 1, 2 и 3 I курс - групи 4 и 5 I курс
II курс - група 1 и 2 II курс II курс - групи 1, 2, 3 II курс - група 4 и 5 II курс
III курс - групи 1 и 2 III курс III курс - групи 1, 2, 3 и 4 III курс III курс
IV курс - групи 1 и 2 IV курс IV курс - групи 1, 2 и 3 IV курс - групи 4 и 5 IV курс - група 6

 

Избираеми курсове за бакалаври:

1/ Телематика и бизнес приложения – на английски език, 30 ч., 2 кредита, доц. д-р Д. Тишева, ас. Албена Антонова. Курсът ще се провежда в понеделник от 14.00 до 16.00 в зала 306.

2/ Техники за успешно кариерно развитие /”Бърза пътека”/, 30 ч.л., 2 кредита. Екип в състав: проф. дфн Ив.Мавродиева и гост – лектори от бизнеса. Курсът ще се провежда в четвъртък от 15.00 до 17.00 в зала 420.

3/ Управление и унаследяване на семейна фирма, 30 ч.л., 2 кредита, доц. д-р Д. Йорданова. Курсът ще се провежда в петък от 12.00 до 14.00 в зала 128.

Избираем курс за четвърти курс бакалаври:

Застрахователно дело, 45/0, 3 кредита, д-р Вася Иванова. Курсът ще се провежда в понеделник и сряда от 09.00 до 11.00 в зала 213.

Упражненията за студентите от първи курс специалност „Икономика и финанси“ по Макроикономика I – 1 и 2 част при ас. Любен Иванов ще започнат на 27 февруари. Преди началото на занятията трябва да се запишат в курса в Elearn: Макроикономика I - семинарни занятия - ас. Любен Иванов с парола: Keynes

Занятията при проф. Ан. Бънкова за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще започнат на 06 март.

Лекциите по Юридически средства за предприемачество (на английски език) при Джерард Брус Уитфийлд ще се провеждат във вторник от 17.00 до 19.00 в зала 200 до края на семестъра.

Курсът е избираем - за бакалаври и за магистри.

Нов избираем курс за студентите от ОКС „Бакалавър“ от трети и четвърти курс:

Приложение на информационните технологии за валутна търговия (FOREX) и иконометричен анализ на международните финансови пазари, с хорариум 30/0, 2 кредита с лектор доц. д-р Николай Нетов ще се провежда в сряда в зала 001 от 19.00 ч.

Упражненията по Основи на управлението II (избираем) при ас. Иванка Михайлова за студентите от първи курс от специалност „Икономика и финанси” ще се провеждат в сряда от 10 до 12 часа в зала 416.