Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Фасилити мениджмънт" / Обучение "Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите"

   

02.08.2019

 

На 1 и 2 август 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе седмият съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и списание „Ютилитис“ – „Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите“.

В обучението се включиха 20 участници от енергийни и индустриални предприятия, сред които мениджъри, експерти, докторанти и студенти.

ee&res-industry

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • Ангел Николаев, Експерт по енергийна политика и икономика, Черноморски изследователски енергиен център – ЧИЕЦ
 • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ “Св. Климент Охридски”
 • инж. Владислава Георгиева, Експерт с опит в проекти за енергийна ефективност в индустрията
 • гл.ас. д-р инж. Ивайло Найденов, Технически университет – София
 • Константин Стаменов, Председател на УС, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
 • Петър Сеизов, консултант в denkstatt България
 • инж. Пламен Дилков, Изпълнителен директор, „България Инженеринг” ЕАД
 • инж. Станислав Андреев, Ръководител проекти, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

В двата дни на обучението основните акценти на лекциите бяха:

 • Енергийно-ефективни услуги – същност, видове, етапи, финансиране и качество
 • Енергийни компании и енергийни услуги
 • Повишаване на инвеститорския интерес чрез стандартизиране на процеса по разработване на проекти по ЕЕ
 • Търговия с бели сертификати
 • Енергиен мениджмънт в индустрията
 • Енергийна ефективност в индустриално предприятие – възможности и проблеми
 • Финансиране на проекти за енергийна ефективност
 • Технологии за съхранение на електроенергия