Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международна дейност / Програма Еразъм

   

 

 

Стопанският факултет е факултетът, в който се обучават най-много Еразъм студенти в целия Софийски университет. Основна причина за това е голямото разнообразие от бакалавърски и магистърски курсове, предлагани на три езика – английски, немски и френски, както и високият професионализъм на всички ангажирани преподаватели. През учебната 2020/2021 г. се предлагат 73 дисциплини за Еразъм студенти.

През академичната 2019/2020 г. входящите Еразъм студенти, обучавани в Стопанския факултет, са били 52, а номинираните за обучение по програма Еразъм български студенти за същия период са 27.

Най-често Еразъм студенти, пристигнали за един семестър обучение, подават заявление за удължаване на престоя с още един семестър, което показва удовлетворението им от предлаганите условия за престой.

 

Информация за програмата и кандидатстването - на официалния Еразъм сайт на СУ

 

Проект 2020-1-BG01-KA107-078449 ( списък с подробна информация за партниращи държави )

 

Пълен списък с участващи държави ( вижте списъка с подробна информация )