Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA Alumni Club / Консултативен съвет

   

 

 

На своето Общо събрание, проведено на 22.02.2021 г., Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" реши да сформира консултативен съвет (FEBA Alumni Club Advisory Board), включващ всички досегашни членове на Управителния съвет на Сдружението:

 

Представляващи сдружението  
доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева Председател (2004-2008), Член на УС (2012-2016), Зам.-председател на УС (2016-2021)
Цветан Лъжански Член на УС (2004-2008), Зам.-председател на УС (2008), Председател на УС (2008-2013), Почетен председател (2013-2021)
Севдалина Василева Член на УС (2012-2013), Председател на УС (2013-2021)
доц. д-р Атанас Георгиев Председател на УС (2008)
д-р Милка Семова-Гаманова Изпълнителен директор (2008-2016)
 
Членове на Управителния съвет
доц. д-р Елеонора Станчева Член на УС (2004-2008)
Наталия Димова Член на УС (2004-2008)
Станимир Димитров Член на УС (2004-2008)
Ивайло Ботев Член на УС (2008)
Корнелия Иванова Член на УС (2008)
ас. Мария Иванова Член на УС (2008)
Биляна Вълкова Член на УС (2008-2014)
Ивайло Симов Член на УС (2008-2014)
Любомир Лозанов Член на УС (2008-2010) и настоящ член на УС
Мартин Паев Член на УС (2008-2012)
Васил Атанасов Член на УС (2010-2014)
Димитър Димитров Член на УС (2010-2021)
Добромир Добрев Член на УС (2010-2012)
Елена Маринова Член на УС (2010-2021) и настоящ член на УС
Зорница Стефанова-Иванова Член на УС (2010-2014)
Ивайло Ботев Член на УС (2010-2012)
проф. д.с.н. Цветан Давидков Член на УС (2010-2012)
доц. д-р Николай Нетов Член на УС (2013-2021) и настоящ член на УС
Стоян Досев Член на УС (2013-2014)
Йордан Недев Член на УС (2014-2021)
доц. д-р Боряна Богданова Член на УС (2016-2021)
Волен Вашев Член на УС (2016-2021)