Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Изпитни протоколи и записване на летен семестър 2013

   

10.01.2013

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2013

 

Б А К А Л В Р И

 

НА ВСИЧКИ --- ЗДРАВА И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!

 

Във връзка с предстоящата зимна сесия:

  • в случай, че определен студент отсъства от даден протокол, моля да се обади след изпита за уточняване на проблема.
  • за студентите с изостанали изпити: моля изчакайте графика за сесията и тогава оформете включване в протоколите. Тъй като те се издават по нова технология, дописвания няма да бъдат възможни. Ако сте от групата на плащащите, платете 20 лв. в касата и се обадете в стая 402. Ако сте завършили семестриално през 2011/12: заплаща се еднократна такса за т.н. „Ликвидационна сесия” = януарска и юнска на 2013, останалите неположени след нея - в поправителната сесия по 20лв. на всеки изпит. Ако и след тази една година - да я наречем «ликвидационна» - има все още невзети изпити, се заплаща наказателна семестриална такса. След заплащането й, в стая 402 /9-13ч./,ще получите допълнителна информация. Ако, по различни причини, трябва да бъдете включени в протоколи /без заплащане/ можете по телефон /след 14ч./ или на място да заявите явяването.

 

Препоръчително е семестриалните такси за втория семестър /те са колкото за първия/ да заплатите след някой от изпитите-по време на сесията, когато няма да има големи опашки пред касата. Не забравяйте да надпишете студентската книжка!

 

 

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ /РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Попълване най-горния ред на студентската книжка.
  2. Заплащане на таксата в стая 408 / ПРИЕМНО ВРЕМЕ 9-12 и 13-16ч./ - печат в студентската книжка (правоъгълен).
  3. Записване в стая 402 /в работното време за студенти 9-13ч./ с книжката и КВИТАНЦИЯТА /за онези, които са с такса/, по определен график. КРЪГЪЛ ПЕЧАТ В КНИЖКАТА!
  4. Носете попълнени необходимите Ви уверения.

 

 

Г Р А Ф И К

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИE

І-ви курс – 25.02

ІІ-ри курс – 26.02

ІІІ-ти – 27.02

ІV-ти – 28.02

Пропусналите срока си управленци-1 март.

 

ИКОНОМИКА

І-ви курс – 4.03

ІІ-ри курс – 5.03

ІІІ-ти курс – 6.03

ІV-ти курс – 7.03

Пропусналите срока си икономисти – 8 март.

 

 

 

 

РЕЗЕРВНИ ДАТИ: 11- 15 МАРТ

 

ПОСЛЕДЕН /ЕКСТРЕМЕН СРОК - 15 март.

 

 

 

След горния срок НЕУРЕДИЛИТЕ СТУДЕНТСКИЯ СИ СТАТУС /записани или прекъснали/ се отстраняват от СУ.

 

Всеки, закъснял със записването студент, намалява бройката на отпусканите за факултета стипендии.

 

УСПЕШНА СЕСИЯ! ДБ