Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Контакти / Випускови отговорници

   

2023/2024 учебна година

 

Списък ментори - студенти от по-горните курсове, еквивалент на випусковите отговорници (само за първи курс)

 

Редовно обучение

Курс 1

Специалност

Випусков отговорник

E-mail

Отговорна
катедра

Физика гл. ас. Мирослав Радомиров radomirov@phys.uni-sofia.bg ТФ
ИФ доц. д-р Кирил Кирилов kirilowk@phys.uni-sofia.bg ФКММ
ЯТЯЕ доц. д-р Стефан Лалковски s.lalkovski@phys.uni-sofia.bg АФ
АМГ Евелина Захариева ezaharieva@phys.uni-sofia.bg МГ и Астрономия
МФ гл. ас. д-р Диана Кочева dkocheva@phys.uni-sofia.bg АФ
ФМ д-р Милена Стоянова milenas@phys.uni-sofia.bg МОФ
ФИ д-р Милена Стоянова milenas@phys.uni-sofia.bg МОФ
КФЕ доц. д-р Стилиян Лишев lishev@phys.uni-sofia.bg РФЕ
ККТФ гл. ас. Мирослав Радомиров radomirov@phys.uni-sofia.bg ТФ
Оптометрия ас. Гергана Михова g.mihova@phys.uni-sofia.bg ОС
ФЛФ гл. ас. д-р Любомир Стоянов l.stoyanov@phys.uni-sofia.bg КЕ
КИ проф. дфзн Мирослав Абрашев mvabr@phys.uni-sofia.bg ФКММ и РФЕ
УПНОСО д-р Милена Стоянова milenas@phys.uni-sofia.bg МОФ
NPP доц. д-р Мариян Богомилов marian@phys.uni-sofia.bg АФ
       

 

Курс 2

Специалност

Випусков отговорник

E-mail

Отговорна
катедра

Физика доц. д-р Кирил Христов khristov@phys.uni-sofia.bg ТФ
ККТФ доц. д-р Кирил Христов khristov@phys.uni-sofia.bg ТФ
ИФ ас. Атанас Цонев a_tzonev@phys.uni-sofia.bg ФКММ
МФ доц. д-р Красимир Митев kmitev@phys.uni-sofia.bg АФ
Оптометрия физик Ани Коева askoeva@phys.uni-sofia.bg ОС
КИ проф. дфзн Мирослав Абрашев mvabr@phys.uni-sofia.bg ФКММ
КФЕ доц. д-р Стилиян Лишев lishev@phys.uni-sofia.bg РФЕ
ФЛФ гл.ас. д-р Николай Димитров nrd@phys.uni-sofia.bg КЕ
АМГ гл.ас. д-р Гергана Георгиева ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg МГ и Астрономия
ФМ гл.ас. д-р Лъчезар Симеонов lsimeonov@phys.uni-sofia.bg МОФ
ФИ гл.ас. д-р Лъчезар Симеонов lsimeonov@phys.uni-sofia.bg МОФ
УПНОСО гл.ас. д-р Лъчезар Симеонов lsimeonov@phys.uni-sofia.bg МОФ
NPP доц. д-р Мариян Богомилов marian@phys.uni-sofia.bg АФ
ЯТЯЕ доц. д-р Пламен Петков pvpetkov@phys.uni-sofia.bg ЯТЯЕ към АФ

 

Курс 3

Специалност

Випусков отговорник

E-mail

Отговорна
катедра

АМГ Евелина Захариева ezaharieva@phys.uni-sofia.bg МГ и Астрономия
ККТФ доц. д-р Галин Гюлчев gyulchev@phys.uni-sofia.bg ТФ
ЯТЯЕ гл. ас. д-р Пламен Петков yonivan@phys.uni-sofia.bg ЯТЯЕ към АФ
КФЕ доц. д-р Стилиян Лишев lishev@phys.uni-sofia.bg РФЕ
МФ доц. д-р Красимир Митев kmitev@phys.uni-sofia.bg АФ
ИФ доц. д-р Катерина Стоичкова katys@phys.uni-sofia.bg FKMM
Оптометрия ас. Никола Пеев peev.nikola@phys.uni-sofia.bg ОС
Физика гл.ас. д-р Цветан Вецов vetsov@phys.uni-sofia.bg ТФ
NPP доц. д-р Мариян Богомилов marian@phys.uni-sofia.bg АФ
ФЛФ гл. ас. д-р Наско Горунски naskog@phys.uni-sofia.bg КЕ
ФМ гл. ас. д-р Христина Андреева c.andreeva@phys.uni-sofia.bg МОФ
ФИ гл. ас. д-р Христина Андреева c.andreeva@phys.uni-sofia.bg МОФ
УПНОСО гл. ас. д-р Христина Андреева c.andreeva@phys.uni-sofia.bg МОФ
КИ гл. ас. д-р Нено Тодоров neno@phys.uni-sofia.bg ФКММ

 

Курс 4

Специалност

Випусков отговорник

E-mail

Отговорна
катедра

АМГ Маргрет Велизарова margretv@phys.uni-sofia.bg МГ и Астрономия
ККТФ Лидия Славова lidka@phys.uni-sofia.bg ТФ
ЯТЯЕ доц. д-р Йонка Иванова yonivan@phys.uni-sofia.bg ЯТЯЕ към АФ
КФЕ доц. д-р Стилиян Лишев lishev@phys.uni-sofia.bg РФЕ
МФ доц. д-р Красимир Митев kmitev@phys.uni-sofia.bg АФ
ИФ доц. д-р Светослав Иванов svetivanov@phys.uni-sofia.bg FKMM
Оптометрия гл. ас. д-р Ивайла Божинова i.bozhinova@phys.uni-sofia.bg ОС

 

 

Задочно обучение

Оптометрия

Курс

Випусков отговорник

E-mail

1 ас. Гергана Михова g.mihova@phys.uni-sofia.bg
2 физик Ани Коева askoeva@phys.uni-sofia.bg
3 ас. Никола Пеев peev.nikola@phys.uni-sofia.bg
4 и 5 гл. ас. д-р Ивайла Божинова i.bozhinova@phys.uni-sofia.bg

 

Физика

Курс

Випусков отговорник

E-mail

1 гл. ас. д-р Мирослав Радомиров radomirov@phys.uni-sofia.bg
2 доц. д-р Кирил Христов khristov@phys.uni-sofia.bg
3 доц. д-р Галин Гюлчев gyulchev@phys.uni-sofia.bg

 

Инженерна физика

Курс

Випусков отговорник

E-mail

1 доц. д-р Кирил Кирилов kirilowk@phys.uni-sofia.bg
2 ас. Атанас Н. Цонев a_tzonev@phys.uni-sofia.bg
3 доц. д-р Катерина Стоичкова katys@phys.uni-sofia.bg

 

Астрофизика, метеорология и геофизика

Курс

Випусков отговорник

E-mail

1 Евелина Захариева ezaharieva@phys.uni-sofia.bg
2 гл.ас. Гергана Д. Георгиева ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
3 Евелина Захариева ezaharieva@phys.uni-sofia.bg