Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / График

   

Учебна година 2016/2017

ЗАПОВЕД № РД 19-145 / 07.06.2016 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2016/2017 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
03.10.2016 - 20.01.2017
15 учебни седмици

 

25.11.2016 - Патронен празник

08.12.2016 - Студентски празник

24.12.2016 - 02.01.2017
Коледни и Новогодишни празници

 

23.01.2017 - 17.02.2017
Задочно обучение
Очни занятия
12.09. - 30.09.2016
I-ва: ноември - декември 2016
II-ра: януари - февруари 2017

 

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
20.02. - 09.06.2017
15 учебни седмици

 

03.03.2017 - Ден на освобождението на България

13.04 - 18.04.2017 - Великденски празници

01.05.2017 - Ден на труда

24.05.2017 - Ден на българската просвета и славянската писменост

 

12.06. - 07.07.2017 21.08. - 08.09.2017
Задочно обучение
Очни занятия
23.01. - 17.02.2017
I-ва: март - април 2017
II-ра: юни - юли 2017
21.08. - 08.09.2017

 

  • Откриването на учебната 2016/2017 година да се проведе на 3 октомври 2016 г.

 

  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС "магистър" след висше образование.

 

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/

За отпечатване (pdf)

 

 

Учебна година 2017/2018

ЗАПОВЕД № РД 19-167 / 01.06.2017 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2017/2018 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия
Редовно обучение
02.10.2017 - 19.01.2018
15 учебни седмици

 

25.11.2017 - Патронен празник

08.12.2017 - Студентски празник

24.12.2017 - 02.01.2018
Коледни и Новогодишни празници

 

22.01.2018 - 16.02.2018
Задочно обучение
Очни занятия
11.09. - 30.09.2017
I-ва: ноември - декември 2017
II-ра: януари - февруари 2018

 

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни занятия дни Сесия Поправителна
сесия
Редовно обучение
19.02. - 08.06.2018
15 учебни седмици

 

05.04 - 10.04.2018 - Великденски празници

24.05.2018 - Ден на българската просвета и славянската писменост

 

11.06. - 06.07.2018 20.08. - 07.09.2018
Задочно обучение
Очни занятия
22.01. - 16.02.2018
I-ва: март - април 2018
II-ра: юни - юли 2018
20.08. - 07.09.2018

 

  • Откриването на учебната 2017/2018 година да се проведе на 02 октомври 2017 г.
  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС "магистър" след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/

За отпечатване (pdf)