Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Управление и органи / Заместник-декани

   

Проф. д-р Гергана Дачева
каб. 229, тел. 9308 224
dacheva@uni-sofia.bg
учебна дейност - бакалавърска степен, магистри след средно образование


Проф. д-р Амелия Личева
каб. 229, тел. 9308 224
licheva@slav.uni-sofia.bg
учебна дейност - магистърски програми, докторанти и СДК

доц. д-р Петя Осенова
каб. 229, тел. 9308 224
osenova@uni-sofia.bg
научна, проектна дейност и акредитационни процедури